Show simple item record

dc.contributor.authorKihtir, Hasan Serdar
dc.contributor.authorAkcay, Teoman
dc.date.accessioned2021-06-23T13:35:36Z
dc.date.available2021-06-23T13:35:36Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationKIHTIR H. S,AKÇAY T (2020). Retrospective Analysis of Cases with Premature Thelarche. Bağcılar Tıp Bülteni, 5(2), 24 - 27. Doi: 10.4274/BMB.galenos.2020.03.08en_US
dc.identifier.issn2547-9431
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.4274/BMB.galenos.2020.03.08
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1824
dc.description.abstractObjective: Premature thelarche is defined as breast enlargement in females (younger than eight years) without other signs of secondary gender character development. Although it is common in the first two years of life, it can be seen in any age group before the age of eight. In this study, girls who presented to pediatric endocrinology outpatient clinic due to early breast development were retrospectively analyzed. Method: Patient data were analyzed retrospectively between 01.01.2011 and 31.12.2011 (one year) from pediatric endocrinology outpatient clinic files. Patients under two years of age and cases with precocious puberty were excluded from the study. Results: Twenty-six patients with the mean age of 6.87±1.07 years were included in the study. Premature pubarche was also present in 12 (46%) of the cases. Height and weight standard deviations were 0.92±1 and 1.09±0.75, respectively. The standard deviations of body mass index were over 1 in 61.5% of the cases (16 cases). There was no correlation between the age of onset of thelarche and the age of first permanent tooth eruption and birth weight. Conclusion: Although the etiology of premature thelarche is still unclear, there is increasing evidence that it may be associated with an increase in body fat mass.en_US
dc.description.abstractAmaç: Prematür telarş 8 yaş öncesi kız çocuklarında cinsel gelişimin diğer bulguları olmaksızın görülen meme büyümesini tanımlar. İlk iki yaş arasında sık görülse de sekiz yaşına kadar her yaş grubunda görülebilir. Çalışmamızda erken meme gelişimi nedeniyle çocuk endokrinoloji polikliniğine başvuran kız olgular geriye dönük olarak incelendi. Yöntem: Hasta verileri çocuk endokrinoloji polikliniğinin 01.01.2011 ve 31.12.2011 tarihleri arasındaki (bir yıl) dosya kayıtlarından geriye dönük olarak derlendi. İki yaş altı olgular ve puberte prekoks tespit edilen olgular çalışma dışı bırakıldı. Bulgular: Ortalama yaşları 6,87±1,07 yıl olan 26 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların 12’sinde (%46) prematür pubarş da eşlik ediyordu. Olguların boy ve kilo standart sapmaları sırasıyla 0,92±1 ve 1,09±0,75 olarak tespit edildi. Olguların %61,5’inde (16 olgu) vücut kitle indeksi standart sapması 1’in üzerinde saptandı. Telarş başlama yaşıyla ilk kalıcı diş sürme yaşı ve doğum tartısı arasında korelasyon gözlenmedi. Sonuç: Prematür telarş etyolojisi halen net olmamakla birlikte obeziteyle ilişkili olabileceği yönünde kanıtlar artmaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.isversionof10.4274/BMB.galenos.2020.03.08en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectObesityen_US
dc.subjectPremature Thelarcheen_US
dc.subjectPubarcheen_US
dc.subjectObeziteen_US
dc.subjectPrematür Telarşen_US
dc.subjectPubarşen_US
dc.titleRetrospective analysis of cases with premature thelarcheen_US
dc.title.alternativePrematür telarş tespit edilen kız olguların geriye dönük analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Hastaneen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-8252-7089en_US
dc.contributor.institutionauthorAkcay, Teoman
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage24en_US
dc.identifier.endpage27en_US
dc.relation.journalBağcılar Tıp Bültenien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record