Show simple item record

dc.contributor.authorCosgun, Mehmet
dc.contributor.authorYetkin, Ertan
dc.date.accessioned2021-06-25T12:45:41Z
dc.date.available2021-06-25T12:45:41Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationCoşgun, M , Yetkın, E . (2021). Relationship Between Cerebral Lateralization, Coronary Artery Disease, Coronary Artery Anomalies and Coronary Arterial Dominance . Abant Tıp Dergisi , 10 (1) , 112-119 . DOI: 10.47493/abantmedj.2021.40en_US
dc.identifier.issn1305-4392
dc.identifier.issn2147-1800
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.47493/abantmedj.2021.40
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1843
dc.description.abstractINTRODUCTION: Besides the well-known classic risk factors and newly described minor risk factors of Coronary Artery Disease (CAD); novel risk factors so-called “geometric risk factors” are recently being investigated. The association of cerebral lateralization (CL) with other diseases has been defined formerly. The aim of this study was to investigate the relationship between CL and CAD, coronary artery anomaly, coronary artery dominance. METHODS: 1069 consecutive patients who underwent coronary angiography in our Clinics between May 2009 and March 2010 were included in the study. The presence and the stage of coronary arterial stenosis, the anatomic variations and coronary artery anomalies, coronary artery dominance and the shape of RCA (S or C) were defined. Hand preferences of the patients in regard to CL were defined with “10 Items Edinburgh Questionnaire” and subjects were divided into three groups as follows: lefthanded, right-handed and mixed-handed. Age, height, weight and the presence of CAD risk factors of the patients were recorded. RESULTS: There was no statistical difference between the three groups in terms of CAD, coronary artery anomalies and coronary artery dominance. The median age was significantly lower in the left-handeds compared to the right-handeds. There was no difference between 38 lefthandeds and 38 right- handeds in terms of coronary artery anomalies and coronary artery dominance. DISCUSSION and CONCLUSION: Lower rates of coronary artery stenosis and number of involved arteries were lower in the left-handed patients, suggesting that right-handed people may be at a higher risk of CAD than the left-handed ones.en_US
dc.description.abstractGİRİŞ ve AMAÇ: Koroner Arter Hastalığının (KAH) iyi bilinen klasik risk faktörleri ve yeni tanımlanan minör risk faktörlerinin yanı sıra; "geometrik risk faktörleri" olarak adlandırılan yeni risk faktörleri son zamanlarda araştırılmaktadır. Serebral lateralizasyonun (SL) diğer hastalıklarla ilişkisi daha önce tanımlanmıştı. Bu çalışmanın amacı, KAH ile SL, koroner arter anomalisi, koroner arter baskınlığı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Mayıs 2009-Mart 2010 tarihleri arasında koroner anjiyografisi yapılan ardışık 1069 hasta çalışmaya dahil edildi. Koroner arter darlığının varlığı ve evresi, anatomik varyasyonlar ve koroner arter anomalileri, koroner arter baskınlığı ve RCA (S veya C) şekli tanımlandı. Hastaların SL'ye ilişkin el tercihleri “10 Maddeli Edinburg Anketi” ile tanımlandı ve denekler şu şekilde üç gruba ayrıldı: solak, sağ elini kullanan ve her iki eklini kullanan. Hastaların yaş, boy, kilo ve KAH risk faktörlerinin varlığı kaydedildi. BULGULAR: Üç grup arasında KAH, koroner arter anomalileri ve koroner arter baskınlığı açısından istatistiksel olarak fark yoktu. Ortanca yaş, sağ elini kullananlara kıyasla sol elini kullananlarda önemli ölçüde daha düşüktü. Koroner arter anomalileri ve koroner arter baskınlığı açısından 38 sol el ile 38 sağ el arasında fark yoktu. TARTIŞMA ve SONUÇ: Solak hastalarda daha düşük koroner arter darlığı oranları ve tutulan arter sayısının daha düşük olması sağ elini kullananların solaklara göre daha yüksek KAH riski altında olabileceğini düşündürmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.relation.isversionof10.47493/abantmedj.2021.40en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCerebral Lateralizationen_US
dc.subjectCoronary Artery Diseaseen_US
dc.subjectCoronary Artery Dominanceen_US
dc.subjectCoronary Artery Anomalyen_US
dc.subjectSerebral Lateralizasyonen_US
dc.subjectKoroner Arter Hastalığıen_US
dc.subjectKoroner Arter Baskınlığıen_US
dc.subjectKoroner Arter Anomalisien_US
dc.titleRelationship between cerebral lateralization, coronary artery disease, coronary artery anomalies and coronary arterial dominanceen_US
dc.title.alternativeSerebral lateralizasyon, koroner arter hastalığı, koroner arter anomalileri ve koroner arter baskınlığı arasındaki ilişkien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8862-750Xen_US
dc.contributor.institutionauthorYetkin, Ertan
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage112en_US
dc.identifier.endpage119en_US
dc.relation.journalAbant Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record