Show simple item record

dc.contributor.authorOngun, Hakan
dc.contributor.authorOzdemir Sahin, Secil
dc.contributor.authorSam, Mehmet Tahir
dc.contributor.authorGozkaya, Onursal
dc.contributor.authorOzyazici Ozkan, Sariye Elif
dc.date.accessioned2021-06-25T13:15:40Z
dc.date.available2021-06-25T13:15:40Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationOngun, H , Özdemir Şahin, S , Şam, M , Gözkaya, O , Özyazıcı Özkan, S . (2021). Retinopathy in the Preterm Infant Born Over 1500 grams . Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi , 15 (3) , 208-215 . DOI: 10.12956/tchd.783448en_US
dc.identifier.issn1307-4490
dc.identifier.issn2148-3566
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.12956/tchd.783448
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1846
dc.description.abstractObjective: To investigate the incidence of retinopathy of prematurity (ROP) and assess risk analysis in infants of birth weight (BW) ≥1500 grams. Material and Methods: Retrospective, single-center, cohort included preterm intensive-care admissions who were screened for ROP between 2010-2019. Exclusion criteria were BW <1500 grams, congenital anomalies, death or postnatal transfers before ROP-screening. Data were extracted for maternal/neonatal characteristics, clinical features, retinopathy’s grade–zone, plus-disease and treatment. Multivariate regression analysis determined risk factors for developing retinopathy. Results: ROP incidence was 7.6% in 1431 infants with the largest-one born 2450 grams at 36th gestational weeks (BW between 1500–1599 gr: 17.1%, 1600–1699 gr: 13.8%, 1700–1799 gr: 8.8%, 1800–1899 gr: 8.2%, 1900–1999gr: 2.9%, ≥2000 gr: 1.3%). Small for gestational age (SGA; OR:2.52, 95% CI:1.48-4.30), neonatal resuscitation (OR:3.23, 95% CI:1.87-5.57), low Apgar score (OR:2.08, 95% CI:1.03-4.20), congenital heart disease (OR:2.25, 95% CI:1.38- 3.69), hemodynamic instability (OR:3.67, 95% CI:1.92-7.02), intraventricular hemorrhage (OR:2.86, 95% CI:1.40-5.86) were associated with ROP. In the multivariate logistic regression, prolonged mechanical ventilation (duration >2 days) and oxygen supplement (duration >9 days) were identified as independent risk factors that presented highest odds for retinopathy (OR:8.79, 95% CI: 5.53-13.99 and OR:4.67, 95% CI: 2.26-9.66). Therapy was warranted in 22 (1.5%) neonates (Type-1 ROP in eighteen, aggressive-ROP in four patients). Four infants with BW ≥1800 grams delivered ROP-treatment. Conclusion: ROP incidence is 7.6% and treatment-warranted retinopathy is 1.5% in neonates born ≥1500 grams. Preterm-infants with SGA, neonatal resuscitation, congenital heart disease and hemodynamic instability requiring inotropes, intraventricular hemorrhage and the ones necessitating prolonged mechanical ventilation and oxygen supplement are more likely to develop ROP.en_US
dc.description.abstractAmaç: Doğum ağırlığı (DA) 1500 gram ve üstündeki yenidoğanlarda prematüre retinopatisi (ROP) sıklığının ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi Gereç ve Yöntemler: Retrospektif, tek-merkezli, kohort olarak planlanan çalışmaya 2010-2019 yıllarında yoğun bakıma yatırılan ve ROP taraması yapılan preterm yenidoğanlar alındı. Doğum ağırlığı <1500 gram, konjenital anomalisi olan, tarama öncesi kaybedilen, dış merkeze yönlendirilenler çalışma dışı bırakıldı. Olguların maternal-neonatal özellikleri, klinik verileri, retinopati-tarama bulguları (evre, bölge, plus-hastalık), uygulanan tedaviler kaydedildi. Çoklu regresyon analiziyle ROP gelişimindeki risk faktörleri değerlendirildi. Bulgular: Genel ROP insidansı 1431 yenidoğanda %7.6 bulundu. En büyüklerini 36. gebelik haftasında doğan 2450 gram ağırlığındaki pretermin oluşturduğu retinopati olgularının doğum ağırlığına göre sıklığı 1500–1599 gr: %17.1; 1600–1699 gr: %13.8; 1700–1799 gr: %8.8; 1800–1899 gr: %8.2; 1900–1999 gr: %2.9; ≥2000 gr: %1.3 bulundu. Gestasyonel haftasına göre DA 10 persentilin altında doğum (SGA; OR: 2.52, %95CI: 1.48-4.30), neonatal resusitasyon ihtiyacı (OR:3.23, %95 CI: 1.87-5.57), Apgar düşüklüğü (OR:2.08, %95 CI: 1.03-4.20), kalp hastalığı (OR:2.25, %95CI: 1.38-3.69), hemodinamik bozukluk (OR:3.67, %95 CI: 1.92-7.02), intraventriküler hemoroji (OR: 2.86, %95 CI:1.40-5.86) varlığıyla retinopati gelişimi arasında ilişki saptandı. Çoklu regresyon analizinde uzamış mekanik ventilasyon (>2 gün) ve oksijen desteğinin (>9 gün) en yüksek olasılığı veren bağımsız risk faktörleri olduğu saptandı (OR:8.79, %95 CI: 5.53-13.99; OR: 4.67, %95 CI: 2.26-9.66). Yirmi iki (%1.5) hastada tedavi ihtiyacı doğdu (Tip-1 hastalık: onsekiz hastada, agresif-ROP: dört hastada). Doğum kilosu 1800 gram ve üstündeki beş bebekte tedavi ihtiyacı doğdu. Sonuç: Doğum ağırlığı 1500 gram ve üstündeki bebeklerde retinopati %7.6, tedavi ihtiyacı %1.5 sıklığındadır. Neonatal resusitasyon, SGA, intraventriküler hemoroji, uzamış solunum ve mekanik ventilasyon desteği, kalp hastalığı, inotrop ihtiyacı gösteren hemodinamik bozukluklar retinopati gelişimini artıran risk faktörleridir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.relation.isversionof10.12956/tchd.783448en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIntravitreous Injectionsen_US
dc.subjectPhotocoagulationen_US
dc.subjectRetinopathy of Prematurityen_US
dc.subjectRisk Factorsen_US
dc.titleRetinopathy in the preterm infant born over 1500 gramsen_US
dc.title.alternativeDoğum ağırlığı 1500 gramın üstündeki preterm yenidoğanlarda retinopati sıklığıen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Hastaneen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-4671-4872en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5883-277Xen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-0735-0746en_US
dc.contributor.authorID0000-0002-3801-522Xen_US
dc.contributor.institutionauthorOngun, Hakan
dc.contributor.institutionauthorOzdemir Sahin, Secil
dc.contributor.institutionauthorGozkaya, Onursal
dc.contributor.institutionauthorOzyazici Ozkan, Sariye Elif
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage208en_US
dc.identifier.endpage215en_US
dc.relation.journalTürkiye Çocuk Hastalıkları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record