Show simple item record

dc.contributor.authorDonduran, Can
dc.date.accessioned2021-06-30T10:53:04Z
dc.date.available2021-06-30T10:53:04Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationDonduran, C . (2020). EKİM SAVAŞI VE İSRAİL KARAR ALMA MEKANİZMASI: TECRÜBELERİN VE GRUP DÜŞÜNCESİNİN OLUMSUZ ETKİSİ . Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi , 3 (2) , 55-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uid/issue/58739/736560en_US
dc.identifier.issn2651-4729
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1863
dc.description.abstractDevletin ve özellikle de dış politika yapımının bir kapalı kutu olmaktan gittikçe uzaklaşması karar alma süreçlerine yönelik ilgi ve gözlemlerin artmasına yol açmıştır. Bekleneceği üzere, olağan durumlar için yapılandırılmış bu süreçlerin karşılaşılan kriz ve savaş gibi durumlardaki işleyişi ise ayrı bir önem ifade etmektedir. Bu çalışma, İsrail’in kendine has yapısal özelliklerinin etkisiyle şekillenmiş karar alma mekanizmasının 1973 yılındaki Ekim (Yom Kippur) Savaşı sırasındaki işleyişini ele almaktadır. Bu konu üzerine yapılmış çalışmaların ve yayınlanmış anı niteliğindeki eserlerin bağlamsal analizi yoluyla bu dönemde alınan kararlarda önemli rol oynayan etmenler, çalışmanın merkezinde bulunacaktır. Temelde, öncelikle askeri hareketliliğine dair istihbaratın ve Sovyet personelinin bölgeden tahliyesinin verdiği sinyallerin göz ardı edilmesi ve sonrasında önleyici herhangi bir hamlede bulunulmaması biçiminde ortaya çıkan üç kritik karara odaklanılarak, bu kararların alınışında etkili olan faktörler incelenecek ve bu şekilde karar grubu üyelerinin geçmişte edindikleri tecrübelerin ve grup düşüncesi (grupthink) kavramının söz konusu bu kararların ortaya çıkışındaki etkisi aydınlatılacaktır.en_US
dc.description.abstractThe transformation of the state, and especially the foreign policy-making, triggered an increase in the interest and the number of studies focusing on this process. Not surprisingly, such processes are structured for usual circumstances, and their functioning in times of war or crisis becomes considerably significant. This study examines the structure and formation of the Israeli decision-making mechanism, shaped by the country’s idiosyncrasies, throughout the October War (Yom Kippur), in 1973. Built on a contextual analysis of past studies and bibliographic materials treating this subject, the variables thathave played a substantial role in the making of the relevant decisions would be at the center of this article. We will focus on three crucial decisions, notably the disregard of the significant intelligence reports regarding increasing military activity, the signals sent by the evacuation of the Soviet officials from the region, and to eschew any pre-emptive measures, in this research. By analyzing the making of these decisions, we will put forward the impact of multiple factors, shedding light on the adverse nature of the influence of experiences and the concept of groupthink.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİsrailen_US
dc.subjectDış Politikaen_US
dc.subjectKarar Almaen_US
dc.subjectGrup Düşüncesien_US
dc.subjectEkim Savaşıen_US
dc.titleEkim savaşı ve İsrail karar alma mekanizması: tecrübelerin ve grup düşüncesinin olumsuz etkisien_US
dc.title.alternativeThe october war and Israel’s decision-making mechanism: the adverse impact of experiences and groupthinken_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2737-1410en_US
dc.contributor.institutionauthorDonduran, Can
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage72en_US
dc.relation.journalUluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record