Show simple item record

dc.contributor.authorDonduran, Can
dc.date.accessioned2021-07-05T13:28:35Z
dc.date.available2021-07-05T13:28:35Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationDonduran, C . (2020). Sistemik Faktörlerin Bir Ürünü Olarak Bölgeselcilik . Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 4 (2) , 251-266 . DOI: 10.47140/kusbder.804895en_US
dc.identifier.issn2602-4314
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.47140/kusbder.804895
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1881
dc.description.abstractBu çalışma, uluslararası sistemin yapısal unsurlarının, devlet ve devlet dışı aktörleri kapsayan bölgesel ölçekteki yapıların ortaya çıkışı, doğası ve işlevi üzerindeki etkisi üzerine odaklanmaktadır. Modern anlamdaki bölgeselcilik hareketlerinin çıkışından bugüne içerisinde şekillendikleri uluslararası konjonktürü karşılaştırmalı olarak ele almak suretiyle kutupluluk gibi makro faktörlerin yanı sıra güvenlik kaygıları, yumuşama, ekonomi, küreselleşme gibi görece ikincil nitelikteki dinamiklerin söz konusu aktörlerin bölgeselcilik hareketleri ile ilintili davranışları üzerindeki belirleyici rolleri, analizin merkezinde yer alacaktır Olayları ve olguları, içerisinde gerçekleştikleri konjonktürel koşulları dikkate alarak analiz etmeye dayanan bağlamsal analiz metodu aracılığıyla Soğuk Savaş süresince ve sonrasında şekillenen bölgeselcilik hareketlerinin doğuşunu etkileyen faktörler incelenecektir. Bu yöntemsel çerçeve içerisinde, kutupluluk, güvenlik kaygıları ve küreselleşme gibi sistemik etmenlerin bölgeselcilik üzerindeki etkilerinin ne boyutta olduğu ve ne şekilde somutlaştığı incelenecektir.en_US
dc.description.abstractThis article focuses on the influence of the structural elements within the international system on the emergence, nature, and functioning of the regional structures composed of state and non-state actors. Examined through a comparative analysis of the international conjunctures, since the emergence of regionalism in the modern sense, the impact of the broader context defined by the polarity and the secondary factors, like security considerations, détente, economic concerns, and globalization on the actors’ behavior related to the regionalization movements would be at the center of this study. The factors that have influenced the emergence of regionalist movements during and after the Cold War will be examined through the contextual analysis method based on treating phenomena by taking into account international circumstances in which they took shape. Within this methodological framework, the extent and the form of the influence exerted by the systemic elements, such as polarity, security considerations, and globalization will be tackled.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.relation.isversionof10.47140/kusbder.804895en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBölgeselciliken_US
dc.subjectUluslararası Sistemen_US
dc.subjectİki Kutupluluken_US
dc.subjectÇok Kutupluluken_US
dc.subjectİş Birliğien_US
dc.subjectRegionalismen_US
dc.subjectInternational Systemen_US
dc.subjectBipolarityen_US
dc.subjectMultipolarityen_US
dc.subjectCooperationen_US
dc.titleSistemik faktörlerin bir ürünü olarak bölgeselciliken_US
dc.title.alternativeRegionalism as a product of the systemic stimulusen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-2737-1410en_US
dc.contributor.institutionauthorDonduran, Can
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage251en_US
dc.identifier.endpage266en_US
dc.relation.journalKırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record