Show simple item record

dc.contributor.authorMutlu, Birsen
dc.contributor.authorErkut, Zeynep
dc.contributor.authorAvci, Serife
dc.contributor.authorGirgin, Sidika Sumeyye
dc.contributor.authorGonen, Ismail
dc.date.accessioned2021-07-05T14:09:01Z
dc.date.available2021-07-05T14:09:01Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationMUTLU, B., ERKUT, Z., Şerife, A. V. C. I., GİRGİN, S. S., & GÖNEN, İ. (2020). The practices used by mothers to infantile colic and their perceptions on the benefits of the practices. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1), 8-16.en_US
dc.identifier.issn2459-1467
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1883
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.26453/otjhs.583087
dc.description.abstractObjective: This study investigated the practices used by mothers of babies with infantile colic to reduce infantile colic and the mothers’ perceptions on the effectiveness of these practices. Materials and Methods: The sample of this descriptive study consisted of the mothers of 257 babies aged 4-12 months who were being monitored by two Family Health Centres in Istanbul. The data of the study was collected through a 26-item questionnaire on which the mothers could mark the t practices they used to reduce infantile colic. Results: The methods that were found the most useful based on the perception of the mothers were the mother’s avoidance of consumption of foods and drinks that produce gas (97%), chancing positions (96.7%), massage (95.7%), listening to the sound of a hair dryer (95.2%) and warmth treatment to the abdomen (91.7%). Conclusion: Consequently, the mothers performed effective and valid practices. However, it was found that the frequency of performing some practices that have high utilisation rates was low. Accordingly, it would be useful to inform the mothers of babies who are at the ages of 2 weeks-4 months at the time of their paediatric health monitoring about the effective and easily performed practices for reducing colic.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu araştırma infantil koliği olan bebeklerin annelerinin koliği azaltmaya yönelik yaptığı uygulamaları ve yararları hakkındaki algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Metot: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın örneklemini İstanbul’da bulunan iki Aile Sağlığı Merkezi’nde takip edilen geçmişte kolik tanısı almış, 4-12 aylık 257 bebeğin annesi oluşturdu. Araştırmanın verileri, annelerin infantil kolik oluşumunu azaltmak için kullandıkları uygulamaları işaretleyebilecekleri 26 sorudan oluşan bir anket formu aracılığıyla toplandı. Bulgular: Anneler tarafından en yararlı algılanan uygulamalar; annenin gaz yapıcı yiyecek ve içecek tüketmekten kaçınması (%97), pozisyon (%96,7), karına masaj (%95,7), saç kurutma makinesi sesi dinletme (%95,2) ve karına sıcak uygulamadır (%91,7). Sonuç: Sonuç olarak anneler etkin ve geçerli metodlar kullanmakla birlikte, yararlanma oranı çok yüksek olan bazı metodların kullanım sıklığının az olduğu saptanmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre çocuk sağlığı izlemlerinde yaşı 2 hafta-4 ay olan bebeklerin annelerine koliği azaltmak amacıyla kullanılabilecek etkin ve geçerli metodlar konusunda bilgi verilmesi yararlı olacaktır.en_US
dc.description.urihttps://doi.org/10.26453/otjhs.583087
dc.language.isoengen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBenefiten_US
dc.subjectInfantile Colicen_US
dc.subjectMothersen_US
dc.subjectPerceptionen_US
dc.subjectPracticesen_US
dc.subjectAlgılamaen_US
dc.subjectAnneen_US
dc.subjectİnfantil Koliken_US
dc.subjectUygulamalaren_US
dc.subjectYararlanmaen_US
dc.titleThe practices used by mothers to infantile colic and their perceptions on the benefits of the practicesen_US
dc.title.alternativeAnnelerin infantil kolik için kullandıkları uygulamalar ve yararları konusundaki algılarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-5311-5368en_US
dc.contributor.institutionauthorGonen, Ismail
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage8en_US
dc.identifier.endpage16en_US
dc.relation.journalOnline Turkish Journal of Health Sciencesen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record