Show simple item record

dc.contributor.authorGöcen, Ceren Ece
dc.date.accessioned2021-07-07T05:02:05Z
dc.date.available2021-07-07T05:02:05Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationGöcen, C , Kaya, O . (2021). YÜKSELEN GÜÇLERİN EKONOMİLERİNDE DIŞ TİCARETİN ETKİSİ: BRICS ÖRNEĞİ . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (44) , 49-71 . DOI: 10.30794/pausbed.770274en_US
dc.identifier.issn1308-2922
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.30794/pausbed.770274
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1895
dc.description.abstractGünümüz küresel ekonomisinde BRICS ülkeleri büyüme hızlarıyla ön plana çıkmakta ve bu sayede yükselen güçler olarak adlandırılmaktadır. 1990’lı ve 2000’li yılların başı, küreselleşmenin etkisiyle liberalleşen ekonomilerin dış ticarete ağırlık verdiği ve ekonomilerinin büyüdüğü bir dönem olmuştur. Bu bağlamda, ekonomik büyüme ve dış ticaret ilişkisi önem kazanmıştır. Ekonomik büyümenin dış ticaretle çift yönlü ilişkisinin kabulü üzerinden, bu çalışma BRICS ülkelerinin ekonomik büyümesinde dış ticaretin etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. 2000-2018 yılları arasında BRICS ülkelerinin ekonomik büyüme oranları ve dış ticaret anlayışlarının incelendiği bu çalışmada, ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçmeleriyle ekonomik büyümelerinin sağlandığı tespit edilmiştir. BRICS ülkelerinin tamamı özellikle 1990’lı yıllardan itibaren liberal bir reform sürecine girmiş, bunun sonucunda ithalat ve ihracat oranları artmıştır. Serbest ekonominin önemini kavrayan BRICS ülkelerinin son 20 yılda ekonomik büyümeleri ile dış ticaretleri birbirini etkilemiştir.en_US
dc.description.abstractIn today's global economy, BRICS countries come to the fore with their growth rates and are thus called rising powers. In the 1990s and the beginning of the 2000s were a period when the economies have been liberalized, they focused on foreign trade and their economies grew, with globalization. In this context, the relationship between economic growth and foreign trade has gained importance. Through the acceptance of the bilateral relationship of economic growth with foreign trade, this study aims to determine the impact of foreign trade on the economic growth of BRICS countries. In this study, between 2000 and 2018 BRICS countries' economic growth rates and their understanding of foreign trade were examined. It has been determined that economic growth is achieved by the transition of countries to a free market economy. All of the BRICS countries have entered a liberal reform process, especially since the 1990s, as a result of which their import and export rates have increased. Understanding the importance of the free economy, BRICS countries' economic growth and foreign trade have affected each other in the last 20 years.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.relation.isversionof10.30794/pausbed.770274en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYükselen Güçleren_US
dc.subjectBRICSen_US
dc.subjectDış Ticareten_US
dc.subjectEkonomik Büyümeen_US
dc.titleYükselen güçlerin ekonomilerinde dış ticaretin etkisi: BRICS örneğien_US
dc.title.alternativeThe impact of foreign trade on the economies of the rising powers: the BRICS exampleen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümüen_US
dc.contributor.authorIDCeren Ece Göcen / 0000-0001-8626-5808en_US
dc.contributor.institutionauthorGöcen, Ceren Ece
dc.identifier.issue44en_US
dc.identifier.startpage49en_US
dc.identifier.endpage71en_US
dc.relation.journalPamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record