Show simple item record

dc.contributor.authorDuran, Cem
dc.date.accessioned2021-07-08T07:44:36Z
dc.date.available2021-07-08T07:44:36Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationDuran, C . (2021). ÖZEL HASTANELERDE MÜŞTERİ DENEYİMİ YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Izmir Democracy University Social Sciences Journal , 4 (1) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/idusos/issue/63357/844609en_US
dc.identifier.issn2651-5458
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/1901
dc.description.abstractKüreselleşen dünyanın yeni ekonomik ve ticari şartları, rekabeti ve ürün çeşitliliğini artırmıştır. Örgütler bu noktada müşteri kazanmanın, mevcut olanları korumaktan çok daha maliyetli olduğunu görmüş ve yoğun rekabet ortamında başarılı olabilmek için müşteri odaklı stratejiler geliştirmeye başlamışlardır. Müşteriye farklı deneyimler sunma ve bağlılık sağlama noktasında “müşteri deneyimi yönetimi”, örgütlerin kullandıkları stratejilerin en yenilerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma ile günümüzde tüm sektörlerde önemli role sahip olan ve örgütlerin marka değerini güçlendirerek satışlarını artırmak amacıyla yatırım yaptığı öncelikli alanların başında gelen “müşteri deneyimi yönetiminin, özel hastaneler bağlamında araştırılması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Literatür taramasının yöntem olarak belirlendiği araştırmada hastane, müşteri, müşteri deneyimi ve müşteri deneyimi yönetimi açıklanmış; çalışmanın konusu bağlamında özel hastanelerde müşteri deneyimi yönetimi incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractThe new economic and commercial conditions of the globalizing world have increased competition and product diversity. At this point, organizations have seen that gaining customers is much more costly than maintaining existing ones and have started to develop customer-oriented strategies in order to be successful in an intense competitive environment. Customer experience management emerges as one of the newest strategies used by organizations in terms of offering different experiences and providing loyalty to the customer. With this work; It is aimed to investigate and evaluate customer experience management, which has an important role in all sectors and which is one of the primary areas where organizations invest in order to increase their sales by strengthening their brand value, in the context of private hospitals. In the study where literature review was determined as the method, hospital, customer, customer experience, and customer experience management were explained; in the context of the subject of the study, customer experience management in private hospitals is examined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherDergiParken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMüşterien_US
dc.subjectMüşteri Deneyimien_US
dc.subjectMüşteri Deneyimi Yönetimien_US
dc.subjectÖzel Hastaneen_US
dc.subjectCustomeren_US
dc.subjectCustomer Experienceen_US
dc.subjectCustomer Experience Managementen_US
dc.subjectPrivate Hospitalen_US
dc.titleÖzel hastanelerde müşteri deneyimi yönetimi üzerine bir değerlendirmeen_US
dc.title.alternativeA review on customer experience management in private hospitalsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5171-0270en_US
dc.contributor.institutionauthorDuran, Cem
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage16en_US
dc.relation.journalIzmir Democracy University Social Sciences Journalen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record