Show simple item record

dc.contributor.authorSoysal, Vasif
dc.contributor.authorCanturk, Mustafa
dc.contributor.authorAtahan, Safak
dc.contributor.authorKaya, Ozgur Cakir
dc.contributor.authorGunen, Abdullah
dc.date.accessioned2020-08-30T19:54:53Z
dc.date.available2020-08-30T19:54:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSOYSAL V,CANTÜRK M,ATAHAN Ş,KAYA Ö. Ç,GÜNEN A (2018). Recurrent Multifocal Pleomorphic Adenoma of the Parotid Gland, A Case Report. Kocaeli Tıp Dergisi, 7(3), 55 - 59.en_US
dc.identifier.issn2147-0758
dc.identifier.issn2147-0758
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpJNE1qUTJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/244
dc.description.abstractPleomorphic adenoma is the most common benign tumor of the parotid gland .The treatment is surgery.The rate of reccurence is high when the enucleation surgery is performed. İn order to minimize the reccurences, a superficial parotidectomy by protecting facial nerve should be performed. Treatment for reccurences is total parotidectomy, recurrences may be single nodule or multifocal. Magnetic Resonance İmaging (MRI) is known to be the most important diagnostic method for recurrent multifocal pleomorphic adenmas. İn this article we present a recurrent multifocal pleomorphic adenoma of the parotid glanden_US
dc.description.abstractPleomorfik adenoma, parotis bezinin benign tümörleri arasında en yaygın olanıdır. Tedavisi cerrahidir. Enükleasyon ameliyatı yapılanlarda rekürrens oranı yüksektir. Rekürrensleri en aza indirmek için fasiyal sinirin korunduğu yüzeyel parotidektomi ameliyatı yapılmalıdır. Rekürrenslerde tedavi, total parotidektomidir, rekürrensler tek nodül veya çok odaklı olabilmektedir. Tekrarlayan çok odaklı pleomorfik adenomlarda en önemli tanı yönteminin Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) olduğu bilinmektedir. Bu makalede parotis bezinin tekrarlayan, çok odaklı pleomorfik adenom olgusunu sunuyoruz.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectAlerjien_US
dc.subjectAnatomi ve Morfolojien_US
dc.subjectAndrolojien_US
dc.subjectAnestezien_US
dc.subjectOdyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisien_US
dc.subjectBiyokimya ve Moleküler Biyolojien_US
dc.subjectBiyofiziken_US
dc.subjectKalp ve Kalp Damar Sistemien_US
dc.subjectHücre Biyolojisien_US
dc.subjectKlinik Nörolojien_US
dc.subjectYoğun Bakım, Tıpen_US
dc.subjectDermatolojien_US
dc.subjectAcil Tıpen_US
dc.subjectEndokrinoloji ve Metabolizmaen_US
dc.subjectGastroenteroloji ve Hepatolojien_US
dc.subjectGeriatri ve Gerontolojien_US
dc.subjectSağlık Bilimleri ve Hizmetlerien_US
dc.subjectHematolojien_US
dc.subjectİmmünolojien_US
dc.subjectEnfeksiyon Hastalıklarıen_US
dc.subjectTamamlayıcı ve Entegre Tıpen_US
dc.subjectTıbbi Etiken_US
dc.subjectTıbbi İnformatiken_US
dc.subjectTıbbi Laboratuar Teknolojisien_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectAdli Tıpen_US
dc.subjectTıbbi Araştırmalar Deneyselen_US
dc.subjectMikrobiyolojien_US
dc.subjectNörolojik Bilimleren_US
dc.subjectKadın Hastalıkları ve Doğumen_US
dc.subjectOnkolojien_US
dc.subjectGöz Hastalıklarıen_US
dc.subjectOrtopedien_US
dc.subjectKulak, Burun, Boğazen_US
dc.subjectPatolojien_US
dc.subjectPediatrien_US
dc.subjectPeriferik Damar Hastalıklarıen_US
dc.subjectFizyolojien_US
dc.subjectTemel Sağlık Hizmetlerien_US
dc.subjectPsikiyatrien_US
dc.subjectHalk ve Çevre Sağlığıen_US
dc.subjectRadyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntülemeen_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.subjectSolunum Sistemien_US
dc.subjectRomatolojien_US
dc.subjectSpor Bilimlerien_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectTransplantasyonen_US
dc.subjectTropik Tıpen_US
dc.subjectÜroloji ve Nefrolojien_US
dc.titleRecurrent multifocal pleomorphic adenoma of the parotid gland, a case reporten_US
dc.title.alternativeParotis bezinin tekrarlayan çok odaklı pleomorfik adenomu, olgu sunumuen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorSoysal, Vasifen_US
dc.contributor.institutionauthorKaya, Ozgur Cakiren_US
dc.contributor.institutionauthorCanturk, Mustafaen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage55en_US
dc.identifier.endpage59en_US
dc.relation.journalKocaeli Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record