Show simple item record

dc.contributor.authorCanaz, Hüseyin
dc.contributor.authorTuna Erdoğan, Ezgi
dc.contributor.authorAlataş, İbrahim
dc.date.accessioned2020-08-30T19:54:56Z
dc.date.available2020-08-30T19:54:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationCANAZ H,ERDOĞAN E. T,ALATAŞ İ (2018). The Results of Intraoperative Direct Electrical Stimulation of Roots and Placode During Myelomeningocele Repair. Kocaeli Tıp Dergisi, 7(3), 208 - 213.en_US
dc.identifier.issn2147-0758en_US
dc.identifier.issn2147-0758en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpJNE16SXlNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/271
dc.description.abstractINTRODUCTION: The safety of transcranial high current stimulation is controversial in newborns. However, intraoperative direct stimulation techniques are safe and useful methods even for newborns to determine the functional neural tissue and to provide a safer surgery. We routinely use direct nerve stimulation techniques during myelomeningocele closure in our institution unless patient has total paraplegia. In this paper, we analyzed and presented the results of intraoperative direct stimulation of nerves and neural placode in 20 infants with myelomeningocele. METHODS: Intraoperative direct stimulation was performed and electromyography was followed from lower extremity muscles both for triggered and spontaneous activity during myelomeningocele repair. RESULTS: The compound muscle action potentials were correlated with motor examination of lower extremities. While, the level of conduction block in motor pathways involved nerve roots in some cases, most of the stimulated roots were functional which indicates the motor conduction block was upper in spinal cord. In one case dysmorphic appearing rootlet was found functional and preserved throughout the surgery. DISCUSSION and CONCLUSION: In our practice, intraoperative direct stimulation is a useful and reliable method to check the functional neural tissue and spare it to preserve during releasing and closure of neural tube in myelomeningocele operations.en_US
dc.description.abstractGİRİŞ ve AMAÇ: Transkraniyal yüksek akım elektriksel uyarımın güvenliği yenidoğanlarda tartışmalıdır. Ancak, intraoperatif direkt stimülasyon teknikleri yenidoğanlarda da fonksiyonel sinir dokusunu belirlemek ve daha güvenli bir cerrahi sağlamak için güvenli ve faydalı yöntemlerdendir. Hastanın total paraplejisi olmadıkça, enstitümüzde myelomeningosel onarım operasyonlarında direkt sinir stimülasyon yöntemini rutin olarak kullanmaktayız. Bu yazıda, myelomeningoseli olan 20 bebekte sinir ve nöral plakodun intraoperatif direkt stimülasyonunun sonuçlarını analiz ettik ve sunduk. YÖNTEM ve GEREÇLER: İntraoperatif direkt stimülasyon uygulanan 20 myelomeningoselli hastanın sonuçları incelendi. Hastaların alt ekstremite kaslarındaki elektromiyografi aktivitesi hem tetiklenmiş hem de spontan aktivite açısından takip edildi. BULGULAR: Elde edilen bileşik kas aksiyon potansiyeli yanıtları alt ekstremitelerin preoperatif motor fonksiyonu ile ilişkilidir. Motor yollardaki iletim bloğu seviyesi bazı durumlarda sinir köklerini içerse de, stimüle edilen köklerin çoğunun işlevsel olması motor iletim bloğunun spinal kordun üst seviyelerinde olduğunu göstermiştir. Bir olguda, dismorfik görünen ince kökler fonksiyonel bulunmuş ve ameliyat boyunca korunmuştur. TARTIŞMA ve SONUÇ: İntraoperatif direkt stimülasyon, myelomeningosel operasyonlarında nöral tüpün diseksiyonu ve onarımı sırasında fonksiyonel sinir dokusunun tespit edilip korunması için yararlı ve güvenilir bir yöntemdir.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.relation.ispartofKocaeli Tıp Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectAlerjien_US
dc.subjectAnatomi ve Morfolojien_US
dc.subjectAndrolojien_US
dc.subjectAnestezien_US
dc.subjectOdyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisien_US
dc.subjectBiyokimya ve Moleküler Biyolojien_US
dc.subjectBiyofiziken_US
dc.subjectKalp ve Kalp Damar Sistemien_US
dc.subjectHücre Biyolojisien_US
dc.subjectKlinik Nörolojien_US
dc.subjectYoğun Bakım, Tıpen_US
dc.subjectDermatolojien_US
dc.subjectAcil Tıpen_US
dc.subjectEndokrinoloji ve Metabolizmaen_US
dc.subjectGastroenteroloji ve Hepatolojien_US
dc.subjectGeriatri ve Gerontolojien_US
dc.subjectSağlık Bilimleri ve Hizmetlerien_US
dc.subjectHematolojien_US
dc.subjectİmmünolojien_US
dc.subjectEnfeksiyon Hastalıklarıen_US
dc.subjectTamamlayıcı ve Entegre Tıpen_US
dc.subjectTıbbi Etiken_US
dc.subjectTıbbi İnformatiken_US
dc.subjectTıbbi Laboratuar Teknolojisien_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectAdli Tıpen_US
dc.subjectTıbbi Araştırmalar Deneyselen_US
dc.subjectMikrobiyolojien_US
dc.subjectNörolojik Bilimleren_US
dc.subjectKadın Hastalıkları ve Doğumen_US
dc.subjectOnkolojien_US
dc.subjectGöz Hastalıklarıen_US
dc.subjectOrtopedien_US
dc.subjectKulak, Burun, Boğazen_US
dc.subjectPatolojien_US
dc.subjectPediatrien_US
dc.subjectPeriferik Damar Hastalıklarıen_US
dc.subjectFizyolojien_US
dc.subjectTemel Sağlık Hizmetlerien_US
dc.subjectPsikiyatrien_US
dc.subjectHalk ve Çevre Sağlığıen_US
dc.subjectRadyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntülemeen_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.subjectSolunum Sistemien_US
dc.subjectRomatolojien_US
dc.subjectSpor Bilimlerien_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectTransplantasyonen_US
dc.subjectTropik Tıpen_US
dc.subjectÜroloji ve Nefrolojien_US
dc.titleThe Results of Intraoperative Direct Electrical Stimulation of Roots and Placode During Myelomeningocele Repairen_US
dc.title.alternativeMyelomeningosel Onarımı Sırasında Kök ve Plakodun İntraoperatif Direkt Elektrik Stimülasyon Sonuçlarıen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentİstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.authoridEzgi Tuna Erdoğan / 0000-0002-6209-6912
dc.institutionauthorTuna Erdoğan, Ezgien_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage208en_US
dc.identifier.endpage213en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.authorwosidEzgi Tuna Erdoğan / AAM-8737-2020
dc.authorscopusidEzgi Tuna Erdoğan / 55312217800
dc.identifier.trdizinid328322en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record