Show simple item record

dc.contributor.authorKundaktepe, Fatih Orkun
dc.contributor.authorErdem, Mustafa Genco
dc.contributor.authorHelvacı, Şerife Ayşen
dc.date.accessioned2020-08-30T19:54:56Z
dc.date.available2020-08-30T19:54:56Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKundaktepe, F. O., Erdem, M. G., & Helvacı, Ş. A. Comparison of three different creatinine clearance calculation methods in patients with type 2 diabetes mellitus. Archives of Clinical and Experimental Medicine, 3(3), 152-155.en_US
dc.identifier.issn2564-6567
dc.identifier.issn2564-6567
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.25000/acem.434689
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpFNE9UQTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/274
dc.description.abstractAim: To determine the most accurate and useful method for calculating creatinine clearance by comparing the results of different methods. Methods: Type 2 Diabetic 100 patients who have been followed by Okmeydani Training and Research Hospital internal medicine and/or diabetes policlinics. Individuals with Type 1 Diabetes Mellitus and acute kidney disease were excluded from the study. Results: Glomerular filtration rate calculated with Cockroft-Gault formula was significantly affected by creatinine, weight and age (p<0.05 for all) in a univariate model. In a multivariate model this was significantly independently affected by creatinine, weight and age (p<0.05 for all). Glomerular filtration rate measured with Modification of Diet in Renal Disease formula was significantly affected by creatinine and age (p<0.05 for all) and in a univariate model. In a multivariate model this was significantly independently affected by creatinine (p<0.05). Glomerular filtration rate measured with 24h urine was significantly affected by creatinine, weight and age (p<0.05 for all). In a multivariate model this was significantly independently affected by weight (p<0.05). Conclusion: In this study, those three methods were similar and positively correlated to each other. Such findings prove that those three different methods are compatible with each other at glomerular filtration calculation and they are all useful in clinical practice. Practical and accurately intensive follow up of those patients will give a chance of better understanding this process and will help us with intervention as soon as possible when needed.en_US
dc.description.abstractAmaç: Diyabetik bireyler için kullanılabilecek en uygun kreatinin klirensi hesaplama metodunu belirlemek amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi iç hastalıkları ve diyabet polikliniklerine başvurmuş 100 tip 2 diyabetik hasta dahil edildi. Tip 1 diyabet, hipertansiyon ve akut böbrek yetersizliği tanısı almış diyabetik hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bulgular: Cockroft-Gault değerini kestirmede tek değişkenli modelde yaş, ağırlık, kreatininin anlamlı (hepsi için p<0,05) etkisi gözlenmiştir. Çok değişkenli modelde ise yaş, ağırlık, kreatinin değerinin anlamlı bağımsız (hepsi için p<0,05) etkisi gözlenmiştir. MDRD değerini kestirmede tek değişkenli modelde yaş, kreatininin anlamlı (p<0,05) etkisi gözlenmiştir. Çok değişkenli modelde ise kreatinin değerinin anlamlı bağımsız (p<0,05) etkisi gözlenmiştir. 24 saatlik idrarda kreatinin klirensi değerini kestirmede tek değişkenli modelde yaş, ağırlık, kreatinin değerinin anlamlı (hepsi için p<0,05) etkisi gözlenmiştir. Çok değişkenli modelde ise ağırlık değerinin anlamlı bağımsız (p<0,05) etkisi gözlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada, bu üç yöntem birbirleriyle pozitif korelasyon gösterdi. Bundan yola çıkarak klinik pratikte her üç metodun da kullanılabileceği söylenebilir. Bu hastaların yakından düzenli takibi bu sürecin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı gibi bizlere de ihtiyaç olduğunda erken müdahale imkanı sunar.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.relation.isversionof10.25000/acem.434689en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titleComparison of three different creatinine clearance calculation methods in patients with type 2 diabetes mellitusen_US
dc.title.alternativeTip 2 diyabetik bireylerde kreatinin klirensini hesaplamada kullanılan üç farklı yöntemin karşılaştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorErdem, Mustafa Gencoen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage152en_US
dc.identifier.endpage155en_US
dc.relation.journalArchives of Clinical and Experimental Medicineen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record