Now showing items 1-2 of 2

  • Çağatayca sıra dışı bir hâl eki kullanımı 

   Çimen, Feyzi (2020)
   : İsim hâl eklerinin birbirinin yerine kullanılması, Türk dili tarihi içinde Eski Türkçeden beri bilinen bir durumdur. Bu kullanımları kesin bir sonuca bağlamak zor olsa da şekil ve işlev olarak hâl eklerinin birbirine yakın ...
  • Özbekçe hâl eklerinin fiillere bağlanma durumları 

   Çimen, Feyzi (2018)
   Öz:Bu makalede Özbekçedeki hâl eklerinin fiillere bağlanma durumu incelenmiştir. Fiile bağlanacak hâl eklerinin hangi şartlara/özelliklere göre fiillere bağlandığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Hâl ekleri isim ve fiiller ...