Now showing items 1-1 of 1

    • Türk iş hukukunda kadın çalışanların hakları 

      Kurt, Resul (2018)
      Öz:Kadınların eğitim düzeyinin artmasıyla, sanayileşme ve modernleşmeyle beraber üretimin makineleşmesiyle birlikte kadın işgücünü arttığı görülmektedir. Ekonomik ve sosyal refaha, büyümeye doğrudan etkisi olan kadın ...