Now showing items 1-1 of 1

    • Doğum sonrası yarım ve kısmi çalışma hakkı 

      Kurt, Resul (2018)
      Kadınların eğitim düzeyinin artmasıyla, sanayileşme ve modern- leşmeyle beraber üretimin makineleşmesiyle birlikte kadın işgücünü art- tığı görülmektedir. Ekonomik ve sosyal refaha, büyümeye doğrudan et- kisi olan kadın ...