Show simple item record

dc.contributor.authorBatman, Burcin
dc.contributor.authorAltun, Hasan
dc.date.accessioned2020-08-30T20:06:14Z
dc.date.available2020-08-30T20:06:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBatman, B., & Altun, H. (2020). Unexpected Histopathological Findings After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy. ISTANBUL MEDICAL JOURNAL, 21(2), 88–91. https://doi.org/10.4274/imj.galenos.2020.51437en_US
dc.identifier.issn2619-9793
dc.identifier.issn2148-094X
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.4274/imj.galenos.2020.51437
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/436
dc.description.abstractIntroduction: The prevalence of obesity is increasing all over the world. Laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) has become the most common bariatric surgery in the world today. Unlike other bariatric surgeries, laparoscopic sleeve gastrectomy yields a pathological examination. The aim of this study was to describe unexpected histopathological findings following LSG. Methods: In this study, the pathologies of 1364 patients who underwent LSG between March 2013 and September 2019 were analyzed retrospectively. Patients were evaluated by a multidisciplinary team in the preoperative period. Patients who met the criteria for LSG were operated. These criteria were; Body Mass index (BMI) >= 40 kg/m(2) or BMI >35 kg/m(2) and comorbidities or BMI between 30 and 35 kg/m2 with accompanying Type 2 diabetes Mellitus or Metabolic syndrome. Two hundred four of the patients underwent gastroscopy preoperatively. Results: One thousand three hundred sixty four patients underwent LSG. The mean age was 40.93 +/- 10.86 years; 974 patients (71.48%) were female. The mean BMI was 42.23 +/- 7.28. The most common findings in the pathologies were normal gastric specimen (50%), gastritis (30%) and changes due to proton pump inhibitor use (23%) respectively. Conclusion: Gastroscopy should be added to the preoperative preparation process in cases where there is no gastric specimen after the operation. Preoperative gastroscopy is not a necessity for laparoscopic sleeve gastrectomy. It can be performed in selected cases.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherIstanbul Training & Research Hospitalen_US
dc.relation.isversionof10.4274/imj.galenos.2020.51437en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLaparoscopic Sleeve Gastrectomyen_US
dc.subjectBariatric Surgeryen_US
dc.subjectHistopathological Changesen_US
dc.titleUnexpected histopathological findings after laparoscopic sleeve gastrectomyen_US
dc.title.alternativeLaparoskopik sleeve gastrektomi ameliyatı sonrasında görülen beklenmedik histopatolojik bulgularen_US
dc.typearticleen_US
dcterms.abstractAmaç: Obezite sıklığı tüm dünyada artmaktadır. Laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) günümüzde dünya genelinde en sık uygulanan bariatrik cerrahi olarak yerini almıştır. Diğer bariatrik cerrahilerin aksine LSG’de patolojik inceleme yapılabilecek bir piyes çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı LSG’yi takiben beklenmeyen histopatolojik bulguları tanımlamaktır. Yöntem: Bu çalışmada Mart 2013 ile Eylül 2019 tarihleri arasında LSG uygulanan 1364 hastanın patolojileri geriye dönük olarak incelendi. Hastalar ameliyat öncesi dönemde multidisipliner bir ekip tarafından değerlendirildi. LSG’ye uygun kriterleri sağlayan hastalar Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahlar Birliği kriterlerine göre ameliyata alındı. Ameliyat öncesi dönemde 204 hastaya gastroskopi yapıldı. Bulgular: Bin üç yüz altmış dört hastaya LSG uygulandı. Ortalama yaş 40,93±10,86 idi; 974 hasta (%71,48) kadındı. Ortalama Vücut Kitle indeksi 42,23±7,28 idi. Patolojilerdeki en sık bulgu normal mide piyesi (%50) olmakla birlikte bunu takip eden bulgular gastrit (%30) ve proton pompa inhibitörü kullanımına bağlı değişikliklerdi (%23). Sonuç: Sleeve gastrektomi sonrasında beklenmedik histopatolojik bulgular saptanabilir. Ancak ameliyat öncesi yapılan gastroskopi ile saptanması zordur. LSG ameliyatı öncesinde böyle bir zorunluluk olmayıp seçilmiş olgularda ameliyat öncesi dönemde uygulanabilir.en_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-3412-3976
dc.contributor.institutionauthorBatman, Burcinen_US
dc.contributor.institutionauthorAltun, Hasanen_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage88en_US
dc.identifier.endpage91en_US
dc.relation.journalIstanbul Medical Journalen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.description.wospublicationidWOS:000520493300002en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record