Show simple item record

dc.contributor.authorKarakoc, Zehra Cagla
dc.contributor.authorKocak, Yesim
dc.contributor.authorPinarbasi Simsek, Binnur
dc.date.accessioned2020-08-30T20:07:11Z
dc.date.available2020-08-30T20:07:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKarakoc, Z. C., Kocak, Y., & Simsek, B. (2018). Sharps Injuries: A Single-Center Experience. KLIMIK JOURNAL, 31(3), 181–184. https://doi.org/10.5152/kd.2018.45en_US
dc.identifier.issn1301-143X
dc.identifier.issn1309-1484
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5152/kd.2018.45
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/712
dc.descriptionKarakoc, Zehra cagla/0000-0002-1618-740Xen_US
dc.descriptionWOS: 000464106200003en_US
dc.description.abstractObjective: This research evaluates the sharps injuries (SIs) of health care workers in a private hospital and the effect of education on injury rate. Methods: Data were analyzed retrospectively from records of 112 injuries that occurred in 103 health care workers between January 2013 and December 2016. Training was conducted once a year and on entry for new staff members. In case of increase in injury rates despite training, PDCA (plan-do-check-act) cycle study was also applied with the decision of the infection control committee. Training was provided for problem areas (such as disposing of sharps immediately after use in patient room, and verbal warning when passing sharps hand to hand between team members in operating room, etc.). Results: During four years of follow-up, 1162 health care workers were trained for SIs. Hepatitis B immune globulin and vaccination were administered to three and HIV postexposure prophylaxis was prescribed for two employees. No blood-borne diseases were encountered in follow-ups. Between the years 2013 and 2016, the rates of SIs were 4.3%, 9.6%, 4.4%, and 8.6%, respectively. The distribution of injured persons according to occupational groups are 47.3% nurses, 20.5% assistant health care workers, 17% cleaning personnel, 8.9% laboratory technicians, 6.3% doctors. The most common type of exposure is the needlestick injury (% 73). Operating room unit was the leading location with 43% frequency. As the SI rate was high in the first six months of 2014, The PDCA program was initiated in the second half of the year and the injury rate was reduced to 4.4% in 2015. In 2016, training was also started in the second half of the year because of high SIs rates. Conclusions: This study has shown that problem-oriented continuous training programs are effective in reducing SIs.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada, özel bir hastanenin sağlık çalışanlarında meydana gelen kesici ve delici alet yaralanması (KDAY) olayları ve eğitimin yaralanma oranına etkisi değerlendirildi. Yöntemler: Ocak 2013-Aralık 2016 arasında 103 sağlık çalışanında meydana gelen 112 yaralanma retrospektif olarak değerlendirildi. Yeni başlayan her personele işe girişte ve yılda bir defa KDAY eğitimi verildi. Eğitimlere rağmen yaralanma oranlarında artış saptanması durumunda, İnfeksiyon Kontrol Komitesi kararıyla PUKÖ (planla-uygula-kontrol et-önlem al) çalışması da uygulandı. Tespit edilen aksamalara (injeksiyon ve pansuman odasında kullanılan kesici ve delici aletlerin işlem biter bitmez hasta odasında özel kutusuna atılması, ameliyathanede kesici ve delici alet alışverişinde hekim ve hemşire arasında sözel uyarı verilmesi vb.) yönelik eğitim verildi. Bulgular: Dört yıllık takip süresinde 1162 sağlık çalışanına KDAY eğitimi verildi ve hepatit B virusuna bağışık olmayan üç sağlık çalışanına koruyucu immün globulin ve aşı ve iki sağlık çalışanına "human immunodeficiency virus" profilaksisi yapıldı. Yaralanma sonrası takiplerinde hiçbirinde kan yoluyla bulaşan hastalığa rastlanmadı. Yıllara göre KDAY oranları 2013-2016 yılları arasında %4.3,%9.6,%4.4 ve %8.6 idi. Yaralananların meslek gruplarına göre dağılımı sırasıyla %47.3 hemşire, %20.5 yardımcı sağlık personeli, %17 temizlik personeli, %8.9 laboratuvar teknisyeni, %6.3 doktor idi. Yaralanmaya neden olan KDAY dağılımında %73 iğne ucu olduğu saptandı. Birimlere göre dağılımında %43 sıklıkla ameliyathane çalışanlarının birinci sırayı almış olduğu görüldü. 2014 yılında mesleki yaralanma oranının ilk altı ayda yüksek saptanması nedeniyle yılın ikinci yarısında PUKÖ çalışması başlatıldı ve verilen eğitimlerle 2015 yılında KDAY oranı %4.4 düşürüldü. 2016 yılı içinde tekrar artış saptanınca yılın ikinci yarısında tekrar PUKÖ çalışması başlatıldı. Sonuçlar: Bu çalışma, sağlık çalışanlarında tespit edilen neden ve eksikliklere yönelik olarak verilen sürekli eğitimin KDAY oranlarını düşürdüğünü ortaya koymuştur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAvesen_US
dc.relation.isversionof10.5152/kd.2018.45en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectHealth Personnelen_US
dc.subjectWounds And Injuriesen_US
dc.titleKesici ve delici alet yaralanmaları: tek merkez deneyimien_US
dc.title.alternativeSharps injuries: a single-center experienceen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-3412-3976en_US
dc.contributor.institutionauthorKarakoc, Zehra Caglaen_US
dc.contributor.institutionauthorPinarbasi Simsek, Binnuren_US
dc.identifier.volume31en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage181en_US
dc.identifier.endpage184en_US
dc.relation.journalKlimik Journalen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record