Show simple item record

dc.contributor.authorSeyis, Sabri
dc.date.accessioned2020-08-30T20:07:46Z
dc.date.available2020-08-30T20:07:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSeyis, S. (2018). The Value of the Tei Index in Predicting Implantable Cardioverter Defibrillator Shocks. MEDICAL BULLETIN OF SISLI ETFAL HOSPITAL, 52(1), 36–40. https://doi.org/10.14744/SEMB.2017.29491en_US
dc.identifier.issn1302-7123
dc.identifier.issn1308-5123
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.14744/SEMB.2017.29491
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12713/826
dc.descriptionWOS: 000454994800007en_US
dc.descriptionPubMed: 32595369en_US
dc.description.abstractAmaç: İmplante edilen kardiyoverter defibrilatörler (İKD) uygun hastalarda ani ölüm riskini azaltmaktadır. Ancak İKD şokları ile artmış morbidite ve mortalite arasında ilişki olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda son zamanlarda kardiyak olayları öngörmede sıklıkla kullanılan ekokardiyografik bir ölçüm olan Tei indeksinin İKD şokları ile ilişkisini inceledik. Yöntem: Uygun endikasyonla İKD implante edilen hastaların retrospektif olarak bazal özellikleri ve iki yıllık cihaz takipleri incelendi. İKD şoku alanlar ve İKD şoku almayanlar olarak iki grup oluşturuldu. Bu gruplar bazal özellikleri ve Tei indeksi açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma popülasyonumuzdaki kalp yetersizliği hastalarının İKD implantasyonunu takip eden iki yıl içerisinde hiç şok almayanlara göre ortalama Tei indeksleri anlamlı şekilde daha yüksek saptandı (0.70±0.10 vs 0.56±0.10, p<0.001). Primer koruma amaçlı İKD takılan hastalarda uygun veya uygunsuz şok alanların oranı %28,9 iken, sekonder koruma amaçlı İKD takılan i hastalarda şok alma oranı %71.1 olarak bulundu (p<0.001). İKD şoku alan hastalar İKD şoku almayan hastalara göre daha yaşlı, daha fazla sigara içiyor ve hipertansiyon sıklığı daha fazlaydı (p<0.001). Sonuç: Sonuç olarak; bu çalışmada Tei indeksi ile İKD uygun ve uygunsuz şokları arasında bir ilişki tespit gösterilmiştir. Tei indeksi İKD şoklarını predikte edebilecek basit bir yöntemdir. Anahtar sözcükler: Uygunsuz şok; implante edilen kardiyoverter defibrilatör; Tei indeksi.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherYerkure Tanitim Yayincilik Hizmetleri Asen_US
dc.relation.isversionof10.14744/SEMB.2017.29491en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleThe value of the tei index in predicting implantable cardioverter defibrillator shocksen_US
dc.title.alternativeTei indeksinin implante edilen kardiyoverter defibrilatörlerin şoklarını öngörmede prediktif değeritur
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentİstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7980-0363
dc.contributor.institutionauthorSeyis, Sabrien_US
dc.identifier.volume52en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage36en_US
dc.identifier.endpage40en_US
dc.relation.journalMedical Bulletin of Sisli Etfal Hospitalen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record