Büyükçekmece Belediyesinde Yapılan Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sağlıklı ve düzenli bir biçimde gelişmelerinin sağlanabilmesi için, kent yerleşimlerinin bugününe ve geleceğine planlı olarak müdahale edilmesi gereklidir. Kentsel dönüşüm kavramı, kentlerde kendiliğinden oluşan değişimlerden çok, plan ve hedefler doğrultusunda yapılan eylemler bütünü anlamında kullanılır. Kentsel dönüşüm; toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal hedefleri olan bir süreçtir. Kentsel dönüşüm, kentlerde ortaya çıkan eskimiş ve yoksul bölgelerin, yapı-çevre-donatı üçlüsü bağlamında iyileştirilmesine çalışan; kişilerin yaşam alanlarının yanında kentsel ekonominin de ilerlemesini amaçlayan; kent merkezlerini, günümüz yaşamına uyum sağlayabilecek niteliğe kavuşturmak için geliştirilmiş ve işleyişte kamu-özel sektör- halk katılımını savunan bir plânlama ve uygulama sürecidir.Ülkemizde çıkarılan çeşitli yasalar doğrultusunda, Büyükşehir Belediyelerinin ve mücavir alanlarının sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan etmeye Büyükşehir Belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir Belediye Meclisince uygun görülmesi koşuluyla, İlçe Belediyeleri de kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bu bağlamda, Büyükçekmece Belediyesi, kentsel dönüşüm plan ve uygulamalarında ülkemizde iyi uygulamalar gerçekleştiren belediyelere örnek gösterilebilecek faaliyetlerini sürdürmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Çağdaş Yerel Yönetimler

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

32

Sayı

4

Künye