Sezaryen miyomektomi: Güvenilir bir yöntem midir?

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

TR- Dizin

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Objective: To determine whether myomectomy during cesarean section causes an increase in intraoperative and postoperative complications. Materials and methods: A total of 55 patients who had undergone myomectomy during cesarean and a total of 55 patients who undergone only cesarean section in our clinic between January 2010 and December 2013 were retrospectively reviewed. Results: Mean change in hemoglobin level was 1.72±0.56 and 1.59±0.63 in the patients that underwent cesarean myomectomy and the patients that underwent cesarean section only, respectively, and no significant difference was found between the two groups. The incidence of hemorrhage was 5.44% and 5.35%, respectively, and no hysterectomy was required in any patient in both groups. The mean length of postoperative stay was 2.26±0.57 and 2.089±0.34 days, respectively, and no significant difference was found. Blood transfusion was required in 6 patients, with 3 patients in each group. Conclusion: Myomectomy during caesarean section is a safe procedure and does not increase the incidence of intraoperative and postoperative complications.
Amaç: Sezaryen sırasında yapılan miyomektominin intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlarda artışa neden olup olmadığını belirlemek. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2010 ile Aralık 2013 tarihleri arasında sezaryen ile doğum sırasında myomektomi yapılan 55 hasta ile sadece sezaryen ile doğum yaptırılan 55 hasta retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Hemoglobin düzeyindeki ortalama değişiklik, sezeryen miyomektomi yapılan hastalarda ve sadece sezaryen ile doğum yaptırılan hastalarda sırasıyla 1.72 ± 0.56 ve 1.59 ± 0.63 olarak saptandı ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Kanama insidansı sırasıyla% 5.44 ve% 5.35 idi ve her iki grupta herhangi bir hastaya histerektomi yapılması gerekmedi. Her grupta 3 hasta olmak üzere toplam 6 hastaya kan transfüzyonu yapıldı. Hastanede postoperatif kalış süresi sırasıyla 2.26 ± 0.57 ve 2.089 ± 0.34 gün idi ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Sonuç: Sezaryen sırasında myomektomi güvenli bir işlemdir ve intraoperatif ve postoperatif komplikasyon insidansını artırmaz.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gebelik, Miyomektomi, Miyom, Sezaryen, Cesarean Section, Myoma, Myomectomy, Pregnancy

Kaynak

Gazi Medical Journal

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

28

Sayı

4

Künye

PEKER N,DEMİR A (2017). Sezaryen Miyomektomi: Güvenilir Bir Yöntem midir?. Gazi Medical Journal, 28(4), 15 - 17.