The Ceylon between the myth and reality and issue of Turkic origin Sri-Lankans from anonymous reminiscences to family genealogy

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Coğrafi şekil ve konumundan dolayı “Hindistan’ın Gözyaşı” benzetmesi yapılarak, geçmişte Serendib ve Seylan gibi farklı isimlerle adlandırılan Sri Lanka, oldukça yakın bir mesafede bulunduğu Hindistan’ın güneyindeki küçük bir ada devletidir. Toplam arazisinin %25’inin potansiyel mücevher barındırmasından dolayı “Hint Okyanusu’nun İncisi” yakıştırması da yapılan Sri Lanka’nın sosyokültürel derinliklerinde, Osmanlı tarihi bağlamında da farklı olan ilginç bir ilişkiler ağı ve geçmiş bulunmaktadır. Farklı azınlık ve dinlere mensup hetorojen bir nüfus yapısına sahip olan Sri Lanka’da yaşayan Moor Müslümanları, Osmanlı Devleti’nin adayla kurduğu ilişkilerin merkezinde yer almıştır. 19. yüzyılın ortalarından başlayarak Seylan Adası’na yerel halktan seçtiği kişileri temsilci olarak atayan Osmanlı Devleti adına Seylan’ın farklı şehirlerinde görev yapan şehbenderlerin bir kısmının ‘Türk Soyluluk’ iddiası taşıyan şecerelere sahip olması oldukça şaşırtıcıdır. Bu makale henüz hakkında nitelikli bir literatürün oluşmadığı Osmanlı – Seylan ilişkileri bağlamında, Seylan Müslümanlarının Osmanlı Devleti ve Türklerle kurduğu ünsiyet bağını analiz ederek, adadaki Türk soylu Sri Lankalılar meselesini literatürde ilk olacak şekilde tartışmaktadır.
Nominalized with various names such as Serendib and Ceylon in the past, drawing an analogy of the “Teardrop of India” due to its geographical shape and location, Sri Lanka is a small island state located in the vicinity of southern India. A highly intriguing history and a network of connections is available in terms of Ottoman history within the sociocultural depths of Sri Lanka, ascribed as the “Pearl of Indian Ocean” due to its rich precious stone potential of 25% of its total land. Having a heterogeneous population of various minorities and religions, Sri Lankan Moors have laid at the heart of relations established by the Ottoman State with the island. It is surprising for certain consulates assigned with office in various provinces of Ceylon in the name and on behalf of the Ottoman State appointing local individuals as representatives in Ceylon starting from the mid-19th Century having genealogies alleged to be “Turkic-origin.” This article analyzes the accustoming bond established by Ceylon Muslims with the Ottoman State and Turks within the context of Ottoman-Ceylon relations. In addition, it discusses the issue of Turkic-origin Sri Lankans inhabiting the island to be the first in the literature as currently there is a lack of qualified literature regarding this topic.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Marco Polo, İbni Battûta, Madura Sultanlığı, Sultan Ala’uddin, Prens Cemaleddin, Moor Müslümanları, Marco Polo, Ibn Battuta, Madurai Sultanete, Sultan Albdin, Prince Jameldeen, Sri Lankan Moors

Kaynak

TÜRKİYAT MECMUASI

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Q4

Cilt

32

Sayı

1

Künye

Saltık, E. (2022). Efsaneyle Gerçeklik Arasında Seylan Adası ve Anonim Hatıralardan Aile Şeceresine Türk Soylu Sri Lankalılar Meselesi . Journal of Turkology , 32 (1) , 93-115 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuturkiyat/issue/70933/1055237