Katma Değer Vergisinde ihraç kayıtlı satışlar ve iade yöntemi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İstinye Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ülke ekonomisinin gelişmesinde ihracat önemli bir yer tutmaktadır. Mükellefler ihracat yaparak ülkeye döviz getirmekte ve dolayısıyla ekonominin canlanmasını sağlamaktadır. Bu nedenle ülkeler ihracatı teşvik edici politikalar üretmektedir. Türkiye’de ihracat 1985 yılında yürürlüğe giren Katma Değer Vergisinden istisna tutularak mükelleflerin ihracata teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Tezimizin konusu; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında İhraç Kayıtlı Satışlar ve İade Yöntemidir. KDV bir ülke için en önemli bir gelir kaynaklarından birisidir. Ancak bu vergideki amaç nihai tüketiciden vergi tahsil edebilmektir. İhracat yapan bir firma KDV’yi tahsil edemediği için, ihracatçı firmalar için KDV istisnaları mevcuttur. Bu istisna ve iade sisteminin düzgün ve hızlı çalışması ülkemiz ihracatçısını teşvik edecek ve rekabet gücünü artıracaktır.
Exports have an important place in the development of the country's economy. Taxpayers bring foreign currency to the country by exporting and thus ensure the revival of the economy. For this reason, countries produce policies that encourage exports. It is aimed to encourage taxpayers to export by exempting exports from the Value Added Tax that came into force in 1985 in Turkey. The subject of our thesis; Under Article 11/1-c of the Value Added Tax Law No. 3065, Export Registered Sales and Return Method. VAT is one of the most important sources of income for a country. However, the purpose of this tax is to collect taxes from the final consumer. Since an exporting company cannot collect VAT from abroad, there are VAT exemptions for exporting companies. The smooth and fast operation of this exception and refund system will encourage our country's exporters and increase their competitiveness.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Katma Değer Vergisi, Katma Değer Vergisi Kanunu, İade Hakkı, İhracat, Ihraç Kayıtlı Satışlar, Value Added Tax, Value Added Tax Law, Right of Refund, Exports, Export Registered Sale

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Celik, Yusuf. (2021). Katma Değer Vergisinde ihraç kayıtlı satışlar ve iade yöntemi .Yüksek lisans tezi. İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı. İstanbul.