Mcmaster aile işlevleri modeli ve gömleği yırtık kırmızı gül öyküsü’ nün mcmaster modeli temelinde incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Aile terapisi ve aile işlevselliği konularına olan ilgi son yıllarda artmıştır. Ailenin işlevselliğinin bireyin ve toplumun sağlığı ve işlevselliği için önemli bir değişken olduğunun fark edilmesi, araştırmacıların bu konuya olan ilgilerini arttırmıştır. Aileyle yapılan çalışmalarda, birçok kuram ve yaklaşımların model ve paradigmaları olduğu görülmektedir. Bu yaklaşımlardan biri de McMaster Aile İşlevleri Modeli’ dir. Sistem Kuramı’ na dayanan bu model, ailenin işlevselliğini altı boyutta değerlendirmekte ve aileyi her boyuta göre sağlıklı ya da sağlıksız olarak sınıflandırmaktadır. Bu çalışmanın da amacı psikolojik okuma ve tahlil yöntemi çerçevesinde, öykü yazarı Hüseyin Su’ nun “Gömleği Yırtık Kırmızı Gül” isimli öyküsünü, McMaster Aile İşlevleri Modeli temelinde incelemek ve öyküye konu olan ailenin işlevsel olup olmadığını bu modelin boyutları temelinde değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, öykünün analizinde nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre, öyküye konu olan ailenin işlevselliğinin zayıf olduğu anlaşılmıştır. Buna göre, ailede problem çözme yönteminin ve aile üyelerinin birbirlerine yönelik ilgililerinin zayıf olduğu, ailede rol paylaşımının etkisiz ve aile üyelerinin davranış kontrol ve duygusal tepkilerinin işlevsel olmadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak bu çalışmanın McMaster Aile İşlevleri Modeli’ nin kuramsal temellerinin anlaşılmasına destek olacağı, ayrıca edebiyat ve psikoloji bilimi çerçevesinde, aile terapisi alanında çalışan uzmanlar için bir kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.
Interest in family therapy and family functioning has increasing in recent years. In particular, the awareness that family functioning is an important variable for individual and community health and functionality have increased the interest of researchers in this issue. In the studies conducted with family functioning, it is seen that there are models and paradigms of many theories and approaches. One of these approaches is the The McMaster Model of Family Functioning. The model is based on the System Theory. This model evaluates the family functioning in six dimensions and classifies the family as healthy or unhealthy according to each dimensions of the model. The aim of this study is to examine the story named “The Red Rose with Short Torn” which belongs to the story writer Hüseyin Su, within the framework of The McMaster Model of Family Functioning. It is also intended to assess the family functioning of the family mentioned in the story on the basis of The McMaster Model of Family Functioning dimensions. For this purpose, document analysis method which is one of the qualitative research methods was used in this study. According to the results, it was clear that the functionality of the subject family, the problem solving method and the family interest in the family were weak, the roles in the family was ineffective and the behavioral control and affective involvement of the family members were not functional. In conclusion, this study will help to understand the theoretical foundations of The McMaster Model of Family Functioning and it is thought that it will be a resource for experts working in the field of family therapy.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mcmaster Aile İşlevleri Modeli, Aile Terapisi, Aile İşlevselliği, Hüseyin Su, Gömleği Yırtık Kırmızı Gül

Kaynak

Turkish Studies - Language and Literature

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

1

Künye

GÖRGÜLÜ T (2019). McMASTER AİLE İŞLEVLERİ MODELİ VE GÖMLEĞİ YIRTIK KIRMIZI GÜL ÖYKÜSÜ’ NÜN McMASTER MODELİ TEMELİNDE İNCELENMESİ. Turkish Studies - Language and Literature, 14(1), 99 - 114. Doi: DOI: 10.7827/TurkishStudies.14900