Spesifik olmayan boyun ağrılı bireylerde mulligan konsepti sürekli doğal apofizyal kayma (SNAGS) tekniği uygulamasının etkinliğinin araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/closedAccess

Özet

Bu çalışma, spesifik olmayan boyun ağrılı bireylerde konvansiyonel tedavi programına ek olarak uygulanan Mulligan konsepti servikal sürekli doğal apofizyal kayma (SNAGS) mobilizasyon yönteminin etkinliğini araştırmak üzere yapıldı. Araştırma 18-50 yaş aralığında 40 hasta üzerinde en az 3 ay süren spesifik olmayan boyun ağrılı, radiküler bası ve kuvvet kaybı olmayan, uzman hekim tarafından teşhisi konmuş gönüllü hastalar çalışmaya dahil edildi; merkezi sinir sistemi hastalığı olanlar, distal-periferik sinir yaralanmaları olanlar, inflamatuvar eklem hastalığı olanlar, servikal omurga kırığı veya cerrahisi geçirenler, üst ekstremite ameliyatı geçirmiş kişiler, servikal omurga tümörü ve enfeksiyonu olanlar, servikal omurgayı içeren konjenital anomalisi olanlar ve diyabeti olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Çalışma ve kontrol grubu olarak hastalar randomize şekilde 20 şer kişiden iki gruba ayrıldı. Her iki gruba haftada 3 hafta, haftanın 5 günü toplamda 15 seans uygulama yapıldı. Çalışma grubuna; 10 dk ultrason, 20 dk TENS ve hotpack uygulaması yapıldı. Fizyoterapi programlarına ek olarak ise SNAG yapıldı. Uygulama; her servikal omurgaya 5 tekrarlı üçer set şeklinde yapılıp setler arasında hasta 5 sn dinlendirildi. Kontrol grubuna, sadece fizyoterapi programı yapılıp uygulama seansı bitirildi. Her iki grupla boyun normal hareket açıklığı egzersizleri yaptırılıp ev egzersizi olarak da verildi. Hastalardan hikaye ve sosyo-demografik öykü alındıktan sonra tedavi öncesi - sonrası olacak şekilde; Universal gonyometre ile eklem hareket açıklığı ölçülüp, Kısa form McGill (SF-MPQ), Tampa Kinezyofobi Ölçeği, Boyun Özürlülük İndeksi (BDI), Beck Depresyon Ölçeği, Beck Umutsuzluk Ölçeği, Nottingham Yaşam Kalitesi Ölçeği, ve Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi uygulandı. Verilerin analizinde Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Mann-Whitney U testi kullanıldı. Araştırma sonucunda SNAG tekniğinin spesifik olmayan boyun ağrısı yaşayan bireylerde yalnızca boyun aktif fleksiyon, aktif sol rotasyon, pasif sol rotasyon arttırılması ve hareket kısıtlılığının azaltılması konusunda konvansiyonel fizyoterapi uygulamalarına katkısının olduğu belirlendi. Ancak SNAG tekniğinin spesifik olmayan boyun ağrısı yaşayan bireylerde duyusal ağrı skorunun azaltılması ve uyku kalitesinin korunması konusunda, konvansiyonel fizyoterapi uygulamalarına katkısının olmadığı belirlendi.
This study was conducted to investigate the effectiveness of Mulligan concept cervical sustained natural apophysial glides (SNAGS) mobilization method in addition to the conventional treatment program in patients with nonspecific neck pain. The study included 40 patients (18-50 years of age) with non-specific neck pain, radicular compression and loss of strength for at least 3 months, diagnosed by a specialist physician; patients with central nervous system disease, distal-peripheral nerve injuries Patients with inflammatory joint disease, cervical spine fracture or surgery, patients with upper extremity surgery, cervical spine tumor and infection, cervical spine congenital anomaly and diabetes were not included in the study. 15 sessions were applied for 3 weeks, 5 days a week for 10 weeks, 10 minutes ultrasound, 20 minutes TENS and hotpack application and Mulligan mobilization in addition to physiotherapy programs. The patient was rested for 5 seconds between sets. The physiotherapy program was applied to the control group and the application session was completed. Normal range of motion exercises were performed in both groups and given as home exercise. After taking the history and socio-demographic history of the patients, it was done before and after the treatment; The joint goniometer was used to measure range of motion, and short form McGill (SF-MPQ), Tampa Kinesiophobia Scale, Neck Disability Index (BDI), Beck Depression Scale, Beck Hopelessness Scale, Nottingham Quality of Life Scale, and Pittsburg Sleep Quality Index were applied. Wilcoxon Signed Ranks Test and Mann-Whitney U test were used for data analysis. As a result of the study, Mulligan Concept Continuous Natural Apophysial Shift (SNAGS) Technique has been found to contribute to classical physiotherapy applications in increasing active and passive range of motion of the neck and decreasing the pain level in individuals with nonspecific neck pain.

Açıklama

Tez Danışmanı: Dr. Duygu Korkem

Anahtar Kelimeler

Manuel Terapi, SNAGS, Boyun Ağrısı, Mulligan Mobilizasyon Tekniği, Yaşam Kalitesi, Manual Therapy, SNAGS, Neck Pain, Mulligan Mobilization Technique, Quality Of Life

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Celik, M. (2020). Spesifik olmayan boyun ağrılı bireylerde mulligan konsepti sürekli doğal apofizyal kayma (SNAGS) tekniği uygulamasının etkinliğinin araştırılması. İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.