JOHN STUART MILL’İN SİYASET FELSEFESİNDE DEMOKRASİ

Küçük Resim Yok

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Özgürlük, mutluluk ve demokrasi Mill’i bir siyaset felsefecisi olarakdeğerlendirirken üzerinde durulması gereken anahtar kavramlardır. Mill, geleceğin enbüyük sorunu olarak gördüğü özgürlüğü düşünce özgürlüğü, eylem özgürlüğü ve bir arayagelme özgürlüğü olmak üzere üç aşamada değerlendirmektedir. Düşünce özgürlüğü içinhiçbir sınır koymayan Mill’e göre hiçbir düşünce susturulmamalıdır; zira her düşüncepotansiyel olarak bir hakikat barındırmaktadır. Bireylerin her türlü eylem ve bir araya gelmeözgürlükleri ise başkalarının refah ve huzuruna zarar verilmediği sürece bakidir. Millyaşamın amacını mutluluk olarak görürken, mutluluğu birbiri ardına yaşanan hazlarşeklinde tanımlamaktan kaçınmaktadır. Onun ima ettiği mutluluk yalnızca bireyin kendimutluluğu değil, eylemle ilgili olan herkesin mutluluğudur. Mill’e göre bir toplumun nasılyönetileceği o toplumun karakteri ile doğrudan ilintilidir. Dolayısıyla Mill ideal bir yönetimşekli iddiasından ziyade toplumun yapısıyla uyumlu bir yönetim şeklinin aranmasıtaraftarıdır. Mill’in siyaset felsefesinde toplumun tüm zorunlu ihtiyaçlarını bütünüylekarşılayacak tek yönetim tüm halkın katıldığı yönetimdir. Toplumun gelişim düzeyi ne kadaryüksekse demokratik yönetimin o toplum için uygunluğu da o derece yüksek olacaktır. Milldemokrasinin çoğunluğun tiranlığına dönüşmesinin engellenmesi gerektiğini savunurkendoğru ve yanlış demokrasi arasında ayrım yapmaktadır. Eşit oy hakkı Mill’e göre yanlış birdemokrasi uygulamasıdır. Onun doğru demokrasisinde çoğunluk değil nitelik öncelenmekteve bu yolla sistemin topluma ahlâkî ve entelektüel açıdan faydalı olması hedeflenmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

20

Sayı

4

Künye