Gebelikte sağlık uygulamaları ve prenatal bağlanmanın doğum sonuçları üzerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu çalışmada kadınların gebelikte sağlık uygulamaları, prenatal bağlanma düzeyleri ve doğum sonuçları arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın örneklemini Mayıs – Aralık 2018 tarihleri arasında Elâzığ ili Fırat Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Ana Bilim Dalında antenatal bakım alan 284 gebe oluşturdu. Araştırmada katılımcıların tanıtıcı özelliklerine ilişkin soru formu, gebelikte sağlık uygulamaları ölçeği (GSUÖ) ve prenatal bağlanma envanteri (PBE) ile veri toplandı. Bu gebeler takip edilerek doğum sonuçları (doğum haftası, bebeğin cinsiyeti, doğum ağırlığı, doğum boyu, Apgar skorları) yenidoğan veri formuna işlendi. Eksik anket ve doğum sonucu verisi nedeni ile 27 gebe çalışma dışı kaldı. Veriler tanımlayıcı istatistikler, varyans ve korelasyon analizleri ile değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 257 gebenin yaş ortalaması 29,6±5,3 yıl (18-40), evlilik yaşı ortalaması ve evlilik süreleri sırası ile 23,0±4,7 yıl (14-39) ve 6,58±5,33 yıl (0,8-22) idi. Gebelerin ortalama GSUÖ puanı 122,0±13,4 (82-154) ve ortalama PBE puanı 64,4±10,7 (32-84) olarak saptandı. Gebelikte PBE puanı ve GSUÖ puanı arasında pozitif yönde güçlü korelasyon olduğu belirlendi (r=0,326 ve p<0,001). Doğum sonuçları ile PBE puanı ve GSUÖ puanı arasında korelasyon saptanmadı (p>0,05). Yenidoğanın doğum ağırlığının gebenin yaşı, boyu ve gebelik öncesi vücut kitle indeksi ile pozitif yönde korelasyonu olduğu belirlendi (p<0,05). Sonuç: Prenatal bağlanma düzeyinin bir göstergesi olarak PBE puanı ve gebelikte olumlu sağlık davranışlarının göstergesi olarak GSUÖ puanı arasında pozitif bir korelasyon olmasına karşın her iki ölçek puanının doğum sonuçları ile bir korelasyon saptanmadı.
Aim: The aim of this study is to investigate the effect of health practices during pregnancy and prenatal attachment on neonatal outcomes. Methods: This cross-sectional study was conducted on 284 pregnant women who presented to Department of Gynecology and Obstetrics of Fırat University Hospital in Elazığ between May 2018 and December 2018. Health Practice Questionnaire (HPQ) and Prenatal Attachment Inventory (PAI) were used to collect data. In addition, the data of socio-demographic and obstetric characteristics of pregnant women and neonatal outcomes of pregnancy (birth week, sex, birth weight, birth height and Apgar scores) were also recorded. 27 pregnant women were excluded because of incomplete data. Descriptive statics, analysis of variance and correlation were performed. Results: Data of 257 pregnant women with mean age 29.6±5.3 (18-40 years), mean age of marriage 23.0±4.7 (14-39 years) and mean length of marriage 6.58±5.33 (0.8-22 years) were analyzed. HPQ scores were positively and significantly correlated with PAI scores (r=0,326 and p<0,001). There was no correlation between neonatal outcomes and HPQ scores or neonatal outcomes and PAI scores (p>0.05). Birth weight was correlated with maternal age, maternal height and pre-pregnancy body mass index (p<0.05). Conclusions: Despite correlation between PAI which indicate the level of prenatal attachment and HPQ scores which indicate positive health practices, no correlation between birth outcomes and PAI or HPQ scores were determined in this study.

Açıklama

Tez Danışmanı: Dr. Tülay KAVLAK

Anahtar Kelimeler

Gebelik, Sağlık Uygulamaları, Prenatal Bağlanma, Doğum Sonuçları, Pregnancy, Health Practices, Prenatal Attachment, Birth Weigh

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Cayci Esen, N. (2019). Gebelikte sağlık uygulamaları ve prenatal bağlanmanın doğum sonuçları üzerine etkisi. İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.