Ekim savaşı ve İsrail karar alma mekanizması: tecrübelerin ve grup düşüncesinin olumsuz etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Devletin ve özellikle de dış politika yapımının bir kapalı kutu olmaktan gittikçe uzaklaşması karar alma süreçlerine yönelik ilgi ve gözlemlerin artmasına yol açmıştır. Bekleneceği üzere, olağan durumlar için yapılandırılmış bu süreçlerin karşılaşılan kriz ve savaş gibi durumlardaki işleyişi ise ayrı bir önem ifade etmektedir. Bu çalışma, İsrail’in kendine has yapısal özelliklerinin etkisiyle şekillenmiş karar alma mekanizmasının 1973 yılındaki Ekim (Yom Kippur) Savaşı sırasındaki işleyişini ele almaktadır. Bu konu üzerine yapılmış çalışmaların ve yayınlanmış anı niteliğindeki eserlerin bağlamsal analizi yoluyla bu dönemde alınan kararlarda önemli rol oynayan etmenler, çalışmanın merkezinde bulunacaktır. Temelde, öncelikle askeri hareketliliğine dair istihbaratın ve Sovyet personelinin bölgeden tahliyesinin verdiği sinyallerin göz ardı edilmesi ve sonrasında önleyici herhangi bir hamlede bulunulmaması biçiminde ortaya çıkan üç kritik karara odaklanılarak, bu kararların alınışında etkili olan faktörler incelenecek ve bu şekilde karar grubu üyelerinin geçmişte edindikleri tecrübelerin ve grup düşüncesi (grupthink) kavramının söz konusu bu kararların ortaya çıkışındaki etkisi aydınlatılacaktır.
The transformation of the state, and especially the foreign policy-making, triggered an increase in the interest and the number of studies focusing on this process. Not surprisingly, such processes are structured for usual circumstances, and their functioning in times of war or crisis becomes considerably significant. This study examines the structure and formation of the Israeli decision-making mechanism, shaped by the country’s idiosyncrasies, throughout the October War (Yom Kippur), in 1973. Built on a contextual analysis of past studies and bibliographic materials treating this subject, the variables thathave played a substantial role in the making of the relevant decisions would be at the center of this article. We will focus on three crucial decisions, notably the disregard of the significant intelligence reports regarding increasing military activity, the signals sent by the evacuation of the Soviet officials from the region, and to eschew any pre-emptive measures, in this research. By analyzing the making of these decisions, we will put forward the impact of multiple factors, shedding light on the adverse nature of the influence of experiences and the concept of groupthink.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İsrail, Dış Politika, Karar Alma, Grup Düşüncesi, Ekim Savaşı

Kaynak

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

3

Sayı

2

Künye

Donduran, C . (2020). EKİM SAVAŞI VE İSRAİL KARAR ALMA MEKANİZMASI: TECRÜBELERİN VE GRUP DÜŞÜNCESİNİN OLUMSUZ ETKİSİ . Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi , 3 (2) , 55-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uid/issue/58739/736560