Ebelik öğrencilerinin human papilloma virüs ile ilgili bilgi durumlarının analizi: Tanımlayıcı anket çalışması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

TR- Dizin

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

AMAÇ: Serviks kanserlerinin azaltılmasında İnsan Papillomavirüsü hakkında farkındalık, çok önemlidir. Bu çalışmada ebelik öğrencilerinin İnsan Papilloma Virüsü ile ilgili farkındalık düzeylerinin ve bu farkındalık düzeyini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. GEREÇ ve YÖNTEMLER: Bu çevrimiçi anket çalışması, kesitsel bir tasarımda Mayıs 2021’de gerçekleştirilmiştir. Bir üniversitedeki 326 ebelik öğrencisi çalışmaya davet edilmiştir. Öğrencilerin İnsan Papilloma Virüsü hakkındaki farkındalıklarına ilişkin veriler İnsan Papilloma Virüsü Bilgi Ölçeği kullanılarak elde edildi. Çalışma süresince ankete katılmayan ve anketi eksik olan öğrenciler çalışma dışı bırakıldı. BULGULAR: HPV genel bilgi, HPV testi, HPV aşıları ve HPV aşı programları alt ölçeklerinden tam puan alan öğrencilerin sıklığı sırasıyla %11,3 %12,5, %10,9 ve %0,6 idi. HPVBÖ ölçeğinde tam puan alan öğrencilerin sıklığı ise %5,3’tür. HPV Bilgi Ölçeğinde yüksek puanların bağımsız yordayıcıları, ailede kanser öyküsünün varlığı ve yakın çevrede HPV pozitifliğinin varlığı olarak belirlendi. SONUÇ: Ebelik öğrencileri arasında HPV ile ilişkili bilgi boşlukları vardır. Uzun vadeli bir hedef olan serviks kanserinin ortadan kaldırılması kapsamında ebelik öğrencilerinin farkındalıkları üst düzeyde tutulmalıdır. Lisans ve lisansüstü eğitimde HPV’ye verilen önemi artırmak etkili olabilir. Bu bağlamda, geniş örneklemli çok merkezli çalışmalar, eksikliklerin belirlenmesi açısından faydalı olacaktır.
OBJECTIVE: Awareness of Human Papillomavirus is fundamental in reducing uterine cervical cancers. In this study, it was aimed to evaluate the awareness levels of the midwifery students about Human Papilloma Virus and the factors affecting this level of awareness. MATERIAL and METHODS: This online survey was conducted in a crosssectional design in May 2021.326 midwifery students of a university were invited to the study. The data on the HPV awareness of the students were obtained using the Human Papilloma Virus Knowledge Scale. Students who did not participate in the questionnaire during the study period and who had incomplete questionnaires were excluded from the study. RESULTS: The frequency of the students who achieved the maximum score on HPV general knowledge, HPV test, HPV vaccines and HPV vaccine programs subscales were 11.3%, 12.5%, 10.9%, and 0.6%, respectively. The frequency of students who achieved the maximum score on the HPVBO scale is 5.3%. Independent predictors of high scores in the HPV Information Scale were identified as the presence of the family history of cancer and the presence of HPV positivity in the immediate environment. CONCLUSION: There are gaps in knowledge among midwifery students regarding HPV. Within the scope of the elimination of cervical cancer, which is a long-term goal, awareness of midwifery students should be kept at a high level. Increasing the importance given to HPV in undergraduate and postgraduate education may be effective. In this context, multi-center studies with large samples will be useful to identify the deficiencies.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Papillomavirüs Enfeksiyonları, Ebelik, Farkındalık, Uterin Servikal Tümörler, Papillomavirus Infections, Midwifery, Awareness, Uterine Cervical Neoplasms

Kaynak

Androloji Bülteni

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

24

Sayı

2

Künye

KOYUCU R. G (2022). Ebelik öğrencilerinin human papilloma virüs ile ilgili bilgi durumlarının analizi: Tanımlayıcı anket çalışması. Androloji Bülteni, 24(2), 118 - 126. Doi: 10.24898/tandro.2022.50103