Oküler doku yapıştırıcıları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Özet: Kornea yaraları cerrahi, enfeksiyonlardan ve travmatik yaralanmalardan kaynaklanmaktadır. Bu yaralar geleneksel olarak naylon sütürler kullanılarak onarılmaktadır. Kornea bölgesindeki yaralanmanın şekline ve derecesine bağlı olarak, korneanın yapısal bütünlüğünü geri kazanması için genellikle birden fazla sütüre ihtiyaç vardır. Doku yapıştırıcıları, oftalmik cerrahide sütürlerin yerine kullanılabilmektedir. Doku yapıştırıcıları, sütür yardımcı maddeleri ve yaralı dokuların sızdırmazlığı için alternatif olarak geliştirilmiştir. Doku yapıştırıcıları, çapraz bağlandıktan sonra bir dokuya yapışabilen ve dünya çapında hemen hemen tüm ameliyatlarda önemli bir element olan polimer temelli hidrojel sistemleridir. Uygulama koşullarına göre dahili ve harici olarak sınıflandırılırlar. Harici doku yapıştırıcları genellikle yara kapatma ve epidermal aşılama gibi topikal uygulamalarda uygulanır. Dahili doku yapıştırıcları ise dokular, organlar ve kronik organ sızıntısı onarımı ve kanama komplikasyonlarının azaltılması gibi vücut sıvıları dahil olmak üzere iç ortama doğrudan temas ile intrakorporal koşullarda kullanılmaktadır. Bu derleme çalışmasında, oküler uygulamalara yönelik literatürde geliştirilen doku yapıştırıcları, ticari uygulamaları ve uygulama teknikleri üzerine odaklanılmıştır. Kornea insizyonları için kullanılan mevcut doku yapıştırıcıları tartışılmış, komplikasyonları, güvenlik profilleri ve etkinlikleri, sentez yöntemleri ve içerikleri birlikte değerlendirilmiştir
Abstract: Corneal wounds are caused by surgical infections and traumatic injuries. Traditionally, the nylon sutures are used to repair these corneal wounds. In order for the cornea to regain its structural integrity, more than one suture is usually required, depending on the shape and degree of the injury in the corneal wound. In ophthalmic surgery, tissue adhesives can be used instead of sutures. Tissue adhesives have been developed as an alternative for suturing aids and for sealing injured tissues. Polymer based hydrogel systems, which can adhere to a tissue after crosslinking and are an important element in almost all surgeries worldwide, are applied as tissue adhesives. They are classified as internal and external according to the application conditions. External tissue adhesives are generally applied in topical applications such as wound closure and epidermal vaccination. On the other hand, internal tissue adhesives are used in intracorporeal conditions with direct contact to the internal environment including tissues, organs and body fluids such as chronic organ leak repair and reduction of bleeding complications. In this review study, tissue adhesives developed in the literature for ocular applications, commercial applications and application techniques of these adhesives are focused. Existing tissue adhesives used for corneal incisions are discussed and complications, safety profiles and efficacy, synthesis methods and contents of these adhesives are evaluated together

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Biyomalzeme, Doku Yapıştırıcısı, Kornea, Oküler Uygulama, Biomaterial, Tissue Adhesive, Cornea, Ocular Application

Kaynak

European Journal of Engineering and Applied Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

3

Sayı

1

Künye

TUTAR, R., & Öztürk, A. B. Oküler Doku Yapıştırıcıları. European Journal of Engineering and Applied Sciences, 3(1), 19-36.