Cultural adaptation, reliability and validity of the pelvic girdle questionnaire in pregnant

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

"Objectives: The aims of this study were to translate the Pelvic Girdle Questionnaire (PGQ) to Turkish and to assess its test-retest reliability and validity in pregnant women. Materials and Methods: One hundred and thirty-five pregnant with pelvic girdle pain were recruited in the study. Visual analog scale was used to evaluate pain intensity, PGQ for condition-specific health related quality of life, Nottingham Health Profile for health-related quality of life, Oswestry Disability Index for disability level, The guidelines for cross-cultural adaptation in PGQ was used. Results: A total of 135 pregnant with a mean age of the 30±4.77 years included in the study. Interclass correlation coefficient score for test-retest reliability was 0.972 (95% CI= 0.968-0.977) for PGQ activity subscale, 0.910 (95% CI=0.905-0.915) for PGQ symptom subscale and 0.979 (95% CI= 0.975-0.983) for PGQ total. Conclusion: The study demonstrated that Turkish version of PGQ is a valid and reliable tool for measuring both disability and symptom and good psychometric properties in Turkish speaking pregnants with pelvic girdle pain."
Amaç: Bu çalışmanın amacı gebe kadınlarda Pelvik Kuşak Anketi'ni (PKA) Türkçe'ye çevirmek ve testtekrar test güvenilirliği ve geçerliğini değerlendirmekti. Materyal ve Metot: Çalışmaya pelvik kuşak ağrısı olan 135 gebe alındı. Ağrı şiddetini değerlendirmek için görsel analog skalası, duruma özel sağlık ile ilgili yaşam kalitesine için PKA, sağlıkla ilgili yaşam kalitesi için Nottingham Sağlık Profili, özürlülük düzeyi için Oswestry Özürlülük İndeksi, PKA'da kültürlerarası uyum için kılavuzlar kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 30 ± 4,77 olan 135 gebe dahil edildi. Test-tekrar test güvenirliği için sınıflar arası korelasyon katsayısı puanı, PKA aktivite alt boyutu için 0,972 (% 95 CI = 0,968-0,977), PKA semptom alt boyutu için 0,910 (% 95 CI = 0,905-0,915) ve PKA toplam için 0,979 (% 95 CI = 0,905-0,915) olarak bulundu. Sonuç: Çalışma, pelvik kuşak ağrısı olan Türkçe konuşan gebelerde PKA'nin Türkçe versiyonunun hem sakatlığı hem de semptomu ölçmek için geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu ve iyi psikometrik özelliklere sahip olduğunu göstermiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Pelvic Girdle Pain, Turkish Version, Reliability, Validity, Cultural Adaptation, Pregnancy, Pelvik Kuşak Ağrısı, Türkçe Versiyon, Geçerlik, Güvenirlik, Kültürel Adaptasyon, Gebelik

Kaynak

Ankara Medical Journal

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

19

Sayı

3

Künye

Yelvar, G. D. Y., ÇIRAK, Y., Demir, Y. P., & TÜRKYILMAZ, E. S. (2019). Cultural Adaptation, Reliability and Validity of The Pelvic Girdle Questionnaire in Pregnant Women. Ankara Medical Journal, 19(3), 513-523.