Üreme çağındaki kadınlara verilen genital hijyen eğitiminin, kadınların genital hijyen davranış puanlarına etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırmanın temel amacı üreme çağındaki kadınlara verilen genital hijyen eğitiminin, kadınların genital hijyen davranış puanlarına etkisinin değerlendirilmesidir. İstanbul'da bulunan özel bir hastanenin jinekoloji polikliniğine başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 90 kadın çalışma ve kontrol olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Çalışma grubundaki kadınlara eğitim verilerek müdahalede bulunulmuş, kontrol grubundaki kadınlara ise standart bilgilendirme yapılmıştır. Verilerinin toplanmasında, bireylere özgü tanıtıcı bilgi formu ve genital hijyen davranışları envanteri (GHDE) kullanılmıştır. Araştırmamızda çalışma grubundaki kadınların %64,4'ünün, kontrol grubundaki kadınların %77,7'sinin lisans ve lisansüstü mezunu olduğu bulunmuştur. Çalışma grubundaki kadınların %60'ı kontrol grubundaki kadınların ise %84,4'ü aile planlaması yöntemi kullandığını belirtmişlerdir. Araştırmamız kapsamında verilen genital hijyen eğitiminin kadınların genital hijyen davranış puanlarını olumlu yönde etkilediği, çalışma grubundaki kadınların eğitim sonrası genital hijyen davranış puanlarının yükseldiği belirlenmiştir. Araştırmamızda, her iki grupta yer alan kadınların eğitim seviyelerinin ve çalışma durumlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Ancak her iki gruptaki kadınların genital hijyen davranış puanlarının orta seviyede olduğu ve verilen planlı eğitimin kadınların davranış puanlarını yükselttiği belirlenmiştir. Ülkemizde genital hijyen eğitimi konusunda daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
The main purpose of the study is to evaluate the effect of genital hygiene education given to women of reproductive age on women's genital hygiene behavior scores. 90 women that applied to the gynecology outpatient clinic of a private hospital in Istanbul and agreed to participate in the study were divided into two groups as study and control. Women in the study group were given intervention by training, and women in the control group were given standard information. An individual information sheet and genital hygiene behavior inventory (GHDE) were used in collecting data. In our study, 64.4% of women in the study group and 77.7% of women in the control group were found to be undergraduate and graduate. 60% of the women in the study group stated that 84.4% of the women in the control group used the family planning method. It has been determined that genital hygiene education given within the scope of our study positively affects women's genital hygiene behavior scores, and that women in the study group have increased genital hygiene behavior scores after education. In our study, it was found that the education levels and working status of women in both groups were high. However, it was determined that the genital hygiene behavior scores of women in both groups were at a moderate level and the given planned education increased the behavior scores of women. In our country, more extensive studies are needed on genital hygiene education.

Açıklama

Tez Danışmanı: DR. Öğr. Üyesi Tülay Kavlak

Anahtar Kelimeler

Kadın Sağlığı, Genital Yol Enfeksiyonları, Genital Hijyen Davranışı, Women's Health, Genital Tract Infections, Genital Hygiene Behavior

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Karakale, Hilal. (2020). Üreme çağındaki kadınlara verilen genital hijyen eğitiminin, kadınların genital hijyen davranış puanlarına etkisi. İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. İstanbul