Gebelikte pilates egzersizi yapma durumunun doğum sonu dönemde stres inkontinans üzerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İstinye Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırma gebelikte pilates yapma durumunun doğum sonu dönemde stres inkontinans düzeyi üzerine etkisinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma 25-35 yaş arasında, ilk kez doğum yapan, spontan vajinal doğum yapan, gebeliğinde pilates yapan 71 ve yapmayan 71 kadın olmak üzere toplam 142 kadın ile yürütülmüştür. Verilerinin toplanmasında, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Michigan İnkontinans Şiddeti İndeksi” kullanılmıştır. Araştırmada Bağımsız Örnekler T-testi, ANOVA ve Ki-Kare Bağımsızlık Testi kullanılarak veri analiz edilmiştir. Araştırmada anlamlılık düzeyi için p = 0.05 kabul edilmiştir. Araştırmada gebelik döneminde yapılan pilates egzesizlerinin postpartum dönemde kadınların inkontinans görülme sıklığını azalttığı ancak farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Buna ek olarak gebelik döneminde yapılan pilates egzersizlerinin toplam inkontinans ve stres inkontinans şiddetini azalttığı belirlenmiştir. Araştırmada postpartum dönem idrar kaçırma sorunu olan kadınlardan gebelikte pilates yapan kadınların toplam inkontinans ve stres inkontinans şiddeti puan ortalamasının pilates yapmayan kadınlardan daha düşük olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler sonucunda gebelik döneminde kadınlara pilates egzersizlerinin önemi belirtilmeli ve kadınların gebelik döneminde pelvik taban egzersizleri yapmaları teşvik edilmelidir. Ülkemizde gebelikte pelvik taban egzersizlerine yönelik daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu belirlenmiştir.
The aim of this study is to investigate the effect of pilates during pregnancy on the level of perceived stress incontinence during postpartum period. In this context, a total of 142 women aged between 25-35 years who had given birth for the first time as normal spontaneously also who did and who did not do pilates during pregnancy were included in the study. In the study, “Personal Information Form” and “Michigan Incontinence Severity Index toplan were used. Independent Samples Ttest, ANOVA and Chi-Square Independence Test were used to analyze the data. In the study, p = 0.05 was accepted for significance level. In the study, it was found that pilates exercises during pregnancy decreased the incidence of incontinence in postpartum period, but the difference was not statistically significant. In addition, it was determined that pilates exercises during pregnancy decreased total incontinence and stress incontinence severity. In the study, total incontinence and stress incontinence scores of women who did pilates during pregnancy among postpartum incontinence problems were found to be lower than women who did not do pilates. As a result of the data obtained from the research, the importance of plates exercises should be indicated to women during pregnancy and women should be encouraged to perform pelvic floor exercises during pregnancy. It is determined that more studies are needed for pelvic floor exercises during pregnancy, in our country.

Açıklama

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Füsun Terzioğlu

Anahtar Kelimeler

Gebelik, Pilates, Doğum Sonu Dönem, Stres İnkontinans, Hemşirelik, Pregnancy, Pilates, Postpartum Period, Stres Incontinence, Nursing

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Urer, E. (2019). Gebelikte pilates egzersizi yapma durumunun doğum sonu dönemde stres inkontinans üzerine etkisi. İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.