Türkiye'de Hastanelerin Bilgi Üretiminde Şehirler Düzeyinde Kıyaslaması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tıp bilimleri alanında gerçekleştirilen her bir yeni teknoloji, uygulama, ürün veya hizmet hayat kurtarıyor veya insanın yaşam süresini uzatma konusunda bir adım daha atılmasına olanak veriyor. Tıpta ve sağlık bilimlerinde meydana gelen yeniliklerin ölçümü ve değerlendirilmesi Türkiye'nin ulusal inovasyon politikaları açısından oldukça önem taşımaktadır. Tıp alanında inovasyon performansı çıktısını belirleyen en önemli faktörler arasında bilimsel yayınlar ve patentler ile birlikte hastane, araştırma enstitüleri, üniversiteler ve diğer kurumlar işbirliğinde gerçekleştirilen projeler bulunmaktadır. Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı Kurumları ve üniversitelerin Türkiye'nin bilimsel yayın performansına dolayısıyla yenilikçiliğine şehir düzeyinde katkıları betimsel olarak değerlendirilmektedir. Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Adana'nın içinde bulunduğu beş şehir hem üniversite hastaneleri hem de eğitim ve araştırma hastaneleri seviyelerinde Türkiye adresli bilimsel yayınların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinin odaklandıkları araştırma alanlarında ise hem hastane düzeyinde hem de şehir düzeyinde önemli farklılıklar bulunmaktadır. Ankara klinik tıp alanında Türkiye adresli gerçekleşen yayınlardan en çok payı alırken, daha küçük şehirlerde üniversite hastaneleri ve Tıp Fakülteleri hem sayıca yayınların büyük yüzdesini oluşturmakta hem de büyük ölçüde araştırma odaklarını belirlemektedir
Every innovation in the form of a new technology, application, product or service in the field of medical sciences either saves a life or enables to make more steps in extending human lifespan. Measuring and evaluating the innovations that occur in medicine and healthcare is very important from the viewpoint of building Turkey's national innovation policies. Scientific publications, patents, and projects that occur in collaboration with hospitals, research institutes and universities are among the factors that determine innovation performance in the field of medicine. This study descriptively evaluates the contribution of the institutions of the Ministry of Health and universities to Turkey's scientific publication performance in other words innovativeness at the city level. Five cities including Ankara, İstanbul, İzmir, Konya and Adana at both university hospitals and training and research hospitals levels form the majority of scientific production that have addresses in Turkey. There is a great amount of differences on the research areas that university hospitals and training and research hospitals focus on at both hospital and city levels. While Ankara gets the highest share in the amount of publications that are addressed Turkey, university hospitals and medical faculty form a high percentage of the publications at both total amount, and also determine the research focus to a large extent in smaller cities

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih

Kaynak

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

21

Sayı

1

Künye

OLCAY G. A,BULU M (2017). Türkiye'de Hastanelerin Bilgi Üretiminde Şehirler Düzeyinde Kıyaslaması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 173 - 185.