Expression analysis in the transcription level of PTGS2, CALR, MAGE-A3 genes in non-small cell lung cancer

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Background: In lung cancer, expression changes in genes that indirectly trigger carcinogenesis are a remarkable issue. In addition to mutations, detection of expression of genes that affect cell division, apoptosis, invasion and cell migration is important for studies to develop new inhibitor or monoclonal antibody drugs. Aim of this study was to investigate the mRNA expression levels of PTGS2, CALR and MAGE-A3 genes in the A549 cell line which is modeling lung adenocarcinoma compared to the BEAS-2B cell line which is modeling healthy bronchial epithelium. Materials and Methods: Quantitative Real-time PCR was performed to obtain the mRNA expression level changing. Results: In the results of the study, the mRNA level expression difference in A549 cell line compared with BEAS-2B cell line 229,13-fold increase in PTGS2 gene; 4,03-fold increase in CALR gene; 3,41- fold increase in MAGE-A3 gene were observed. These three genes are known to play roles in cancer cell division, apoptosis resistance, invasion, and angiogenesis. Conclusions: As a result of this study, these three genes are thought to have jointly effect on the NF?B signaling pathway. It may be beneficial to investigate on protein level for these three genes to illuminate at this point.
Amaç: Akciğer kanserinde dolaylı yoldan karsinogenezi tetikleyen genlerdeki ifade değişimleri dikkat çekici bir konudur. Mutasyonların yanı sıra hücredeki bölünme, apoptoz, invazyon ve hücre göçleri üzerinde etkili olan genlerin ifade artışının saptanması, yeni inhibitör veya monoklonal antikor ilaçları geliştirme çalışmaları için önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, akciğer adenokarsinomunu modelleyen A549 hücre dizisinde PTGS2, CALR ve MAGE-A3 genlerinin, sağlıklı bronş epitelini modelleyen BEAS-2B hücre dizisine kıyasla ilgili genlerin ifade düzeylerini araştırılmasıdır. Materyal ve Metod: mRNA ifade seviye değişikliğini belirlemek için kantitatif Gerçek zamanlı PCR yapılmıştır. Bulgular: Çalışmanın sonucunda, A549 hücre dizisinde mRNA ekspresyon seviye farkı, BEAS-2B hücre dizisi ile karşılaştırıldığında PTGS2 geninde 229,13 kat artış; CALR geninde 4,03 kat artış; MAGE-A3 geninde 3,41 kat artış gözlendi. Bu üç genin kanser hücresi bölünmesinde, apoptoz direncinde, invazyon ve anjiyogenezde rol oynadığı bilinmektedir. Sonuç: Bu çalışmanın bir sonucu olarak, bu üç genin NF-?B sinyal yolu üzerinde birlikte etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu üç genin bu noktada aydınlanması için protein seviyesinde araştırma yapmak faydalı olabilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Lung Cancer, PTGS2 Gene, CALR Gene, MAGE-A3 Gene, Akciğer Kanseri

Kaynak

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

17

Sayı

1

Künye

Köse, B , Bozkurt, S . (2020). Expression Analysis in the Transcription Level of PTGS2, CALR, MAGE-A3 Genes in Non-Small Cell Lung Cancer . Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 108-112 . DOI: 10.35440/hutfd.689002