Aurasız migren hastalarının farklı frekanslardaki görsel uyarılmış potansiyeller ile değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Giriş ve Amaç: Çalışmamızın amacı, International Society for Clinical Electrophysiology of Vision (ISCEV) standartlarına göre, aurasız migren hastalarında, iki farklı kontrol boyutu (15 've 62') ile kaydedilen tersine çevrilmiş görsel uyarılmış potansiyellerindeki (PVEP'ler) değişiklikleri interiktal dönemde incelemektir. Gereç ve Yötemler: Hastaların demografik verileri; hastalık süresi, baş ağrısı özellikleri, bir aydaki atak sayısı, ortalama atak süresi, baş ağrısına eşlik eden şikayetler, baş ağrısının ortalama şiddeti gibi hastaların baş ağrısı günlüklerinden görsel analog ölçeğe göre belgelendi. Aurası olmayan yirmi migren hastası ve 14 sağlıklı gönüllü, iki farklı kontrol boyutuyla (15 ’ve 62’) kaydedilen PVEP'ler ile incelendi. Stimülasyon sekansları hem dama tahtasının kontrol boyutu hem de stimülasyon tarafı (sağ-15 ', sağ-62', sol-15 ', sol-62') için randomize edildi. N75, P100 gecikmesi ve N75-P100'ün tepeden tepeye genliği analiz edildi. Bulgular: Her iki kontrol boyutu için PVEP sonuçlarının latans ve amplitüdleri açısından sağlıklı kişiler ile aurasız migren hastaları arasında istatistiksel olarak fark yoktu (p> 0,05). Sonuç: Aurasız migren hastalarında, farklı spatyal frekanslara sahip PVEP'ler ile magnoselüler yol disfonksiyonunu tespit etmedik. Daha geniş hasta grupları ve PVEP'leri psikofiziksel testlerle birleştiren çalışmalara ihtiyaç vardır.
Objective: The objective of our study was to investigate changes in pattern reversal visual evoked potentials (PVEPs) of migraine without aura patients recorded with two different check sizes (15’ and 62’) in accordance with International Society for Clinical Electrophysiology of Vision (ISCEV) standards during the interictal period. Materials and Methods: Patients' demographic data were documented from headache diaries of patients, such as duration of disease, headache characteristics, the number of attacks in a month, the average duration of attacks, complaints accompanying headache, mean severity of headache according to visual analog scale. Twenty migraine patients without aura and 14 healthy volunteers were examined with PVEPs recorded with two different check-sizes (15’ and 62’). The stimulation sequences were randomized both for the check-size of checkerboard and the side of stimulation (right-15', right-62', left-15', left-62'). The latency of N75, P100 and peak-to-peak amplitude of N75-P100 were analyzed. Results: There were no statistical difference between healthy subjects and migraine without aura patients in the means of latency and amplitude of PVEPs results for both check-sizes (p>0,05). Conclusion: In migraine patients without aura, we did not detect magnocellular pathway dysfunction by PVEPs with different spatial frequencies. Studies on larger patient groups and combining PVEPs with psychophysical tests are needed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Aurasız Migren, Patern Tersine Dönme-VEP, Uzaysal Frekans, Migraine Without Aura, Pattern Reversal-VEP, Spatial Frequency

Kaynak

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

4

Künye

ATAÇ C,ERDOĞAN E. T (2020). Evaluation of Migraine Without Aura Patients by Visual Evoked Potentials with Different Spatial Frequencies. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(4), 454 - 459. Doi: 10.34087/cbusbed.728608