A novel bi-objective model for a multi-period multi-product closed-loop supply chain

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Closed-loop supply chain (CLSC) is a kind of supply chain which contains forward and backward flows of commodities within a logistics network. In the decision-making process of CLSC, locational, inventory control and transportation issues are addressed to deal with strategic, tactical and operational decisions. This paper utilizes a novel bi-objective mixed-integer linear programming (MILP) model to formulate a multi-period multi-product CLSC design problem considering aggregate cost minimization and service level maximization at the same time. To tackle the bi-objectiveness of the model, goal attainment method (GAM) is applied which is then executed by Gurobi Python API to test the applicability of the suggested model for three different scales (small, medium and large). It is demonstrated that the proposed methodology can find the optimal solutions for different problems in a maximum of 500 seconds. Finally, a set of sensitivity analyses is carried out on the main parameters in order to test the behaviors of the objective functions and suggest managerial insights as well as decision aids. The results reveal that the model is highly dependent on the demand parameter, that is, an increase in demand is closely related to an increase in the aggregate cost and a simultaneous downward trend in the service level.
Kapalı döngü tedarik zinciri (KDTZ), bir lojistik ağ içinde ürünlerin ileri ve geri akışlarını içeren bir tür tedarik zinciridir. KDTZ'nin karar verme sürecinde, stratejik, taktik ve operasyonel kararlarla başa çıkmak için lokasyon, envanter kontrolü ve taşıma konuları ele alınmaktadır. Bu araştırma, aynı anda hem toplam maliyet minimizasyonu hem de hizmet seviyesi maksimizasyonu dikkate alınarak çok periyotlu ve çok ürünlü bir CLSC tasarım problemini formüle etmek için yeni bir çift-amaçlı karma tamsayılı doğrusal programlama (KTDP) modelini kullanmaktadır. Modelin iki yönlülüğünü sağlamak adına hedefe ulaşma yöntemi (GAM) kullanılmış ve daha sonra Gurobi Python API kullanılararak önerilen modelin üç farklı ölçekteki (küçük, orta ve büyük) problemler üzerinde uygulanabilirliği test edilmiştir. Önerilen metodolojinin farklı problemler için en uygun çözümleri maksimum 500 saniyede bulabildiği gösterilmiştir. Son olarak, amaç fonksiyonlarının davranışlarını değerlendirmek ve yönetimsel öngörüler ve karar destek çıkarımları sağlamak için anahtar parametreler üzerinde bir dizi duyarlılık analizi yapılmaktadır. onuçlar modelin talep parametresine yüksek oranda bağlı olduğunu göstermektedir. Öyle ki, talepteki bir artış toplam talepteki artışla ve aynı anda servis seviyesinde görülen aşağı yönlü trendle yakında ilişkilidir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Closed-Loop Supply Chain, Multi-Objective Model, Mixed-Integer Model, Goal Attainment Method, Sensitivity Analysis, Kapalı-Döngü Tedarik Ağı, Çok Amaçlı Model, Karmaşık-Tamsayılı Model, Hedefe Ulaşma Yöntemi, Duyarlılık Analizi

Kaynak

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

1

Künye

Aydın, N. S. (2022). A NOVEL BI-OBJECTIVE MODEL FOR A MULTI-PERIOD MULTI-PRODUCT CLOSED-LOOP SUPPLY CHAIN . Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 10 (1) , 38-49 . DOI: 10.21923/jesd.999165