COVID19 sürecinde sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin premenstrual sendrom düzeylerinin belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Araştırma süreçten olumsuz etkilenen sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin premenstrual sendromdüzeyleri belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem:Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın örneklemini bir üniversitede okuyan 500 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, kişisel bilgi formu ve ‘Premenstrual Sendrom Ölçeği’ ile toplanmıştır. Elde edilen verileri araştırmacı tarafından bilgisayar ortamında SPSS 21.0 (The Statistical Package for the Social Sciences- PC Version21.0) paket programı ile değerlendirilmiş, çözümlemede tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Bulgular:Araştırmaya katılan kadınların %66,8’i 21-22 yaş aralığında, %86,4’ünün ailesiyle birlikte yaşadığı saptanmıştır. %85,3’ü sigara, %81,6’sı alkol kullanmadığını bildirmiştir. %61,4’ünün beden kitle indeksi 19-24,9 aralığında olup normal kiloda olduğu belirlenmiştir. Premenstrüel Sendrom Ölçeği toplam puan ortalaması 173,00±40,73 şiddetli düzeyde PMS olarak saptanmıştır. Sonuç:Günlük diyet alımındaki değişimin düzensiz olması ileriye yönelik vücutta yağlanma oranının artmasına PMS düzeyinin olumsuz etkilemesine neden olabileceği belirlenmiştir. Pandemi sonrası PMS’yi etkileyen faktörlere yönelik yapılacak nitel/nicel çalışmalar ile sürecin etkisinin gözlemlenmesi önerilmektedir.
Objective: The study was conducted to determine the premenstrual syndrome levels of health sciences faculty students who were adversely affected by the process. Materials and Methods: The sample of this descriptive study consisted of 500 students studying at a university. The data were collected with personal information form and "Premenstrual Syndrome Scale". The obtained data were evaluated by the researcher in computer environment with the SPSS 21.0 (The Statistical Package for the Social Sciences- PC Version 21.0) package program, and descriptive statistics were used in the analysis. Results: It was determined that 66.8% of the women participating in the study were in the 21-22 age range and 86.4% lived with their families. 85.3% of them stated that they did not use cigarettes and 81.6% did not use alcohol. It was determined that 61.4% of them had a body mass index in the range of 19-24.9 and a normal weight. Premenstrual Syndrome Scale total score average was 173.00 ± 40.73 severe PMS. Conclusion: It has been determined that the irregular change in daily dietary intake may lead to an increase in the rate of fat in the body for the future, to adversely affect the level of PMS. It is recommended to observe the effect of the process with qualitative / quantitative studies to be conducted for the factors affecting PMS after the pandemic.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Premenstrual Syndrome, COVID-19, Pandemic, Premenstrual Sendrom, Pandemi

Kaynak

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

2

Künye

Genc Koyucu, R., Olmez Yalazi, R. ( 2021). COVID19 sürecinde sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin premenstrual sendrom düzeylerinin belirlenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12/2. https://doi.org/10.31067/acusaglik.852093