SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÖNÜŞÜMÜNDE EKO-İNOVASYON VE EKO-İNOVASYON KARARLARINI TETİKLEYEN İŞLETME İÇİ DİNAMİKLER

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Literatürde işletme dışı dinamiklerin etkisine yönelik yapılan çalışmalar ile karşılaştırıldığında eko-inovasyonu tetikleyen işletme içi dinamiklerin neler olduğu konusunda belirsizlik devam etmektedir. Bu belirsizliğin giderilmesine yönelik gerçekleştirilen araştırmada, eko-inovasyon kararlarını ortaya çıkaran işletme içi dinamikleri belirlemek ve açıklamak amaçlanmaktadır. Araştırma amacını gerçekleştirmek ve eko-inovasyon kararlarını harekete geçiren işletme içi dinamiklerin neler olduğu sorusunu yanıtlamak için nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Sistematik literatür taraması kapsamında gerçekleştirilen araştırma bulgusuna göre eko-inovasyonun yaygınlaşması öncelikle stratejik olarak ele alınmasına, AR&GE ve insan kaynakları ile desteklenmesine bağlıdır. Araştırma çıktıları eko-inovasyon kararları için uygun işletme içi şartlarının oluşturulması, yaygınlaştırılması, farkındalık yaratılması ve böylece işletmelerin sürdürülebilirlik yönetimi performansını artırması anlamında önem taşımaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

28

Künye