Biophysical overview of Covid-19 infection

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

TR- Dizin

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) enfeksiyonu, 11 Mart 2020 tarihinde DSÖ tarafından küresel bir pandemi ilan edilmiştir. Koronavirüs hastalığı (COVID-19), SARS-CoV-2’nin neden olduğu bulaşıcı hastalıktır. Damlacık yoluyla kişiden kişiye bulaşan SARS-CoV-2 enfeksiyonu, hastaların %70’inde asemptomatik olarak görülmektedir. Semptomatik hastalarda ise viral üst solunum yolu enfeksiyonundan pnömoni, sepsis, septik şok ve hatta akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) kadar değişen ciddi klinik durumlarla seyredebilmektedir. COVID-19’un epidemiyolojik ve klinik özellikleri üzerine yapılan çalışmalarda, bu hastalarının hafif veya şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonu semptomları geliştirebileceğini gösterilmiştir. Hafif semptomları olan olgularda ateş, kuru öksürük, yorgunluk gibi üst solunum yolu semptomları gelişebilir ve anormal göğüs BT bulguları da olabilir. Farklı çalışma raporlarına göre, şiddetli semptomları olan vakalarda nefes darlığı, ishal, şiddetli pnömoni, ARDS veya çoklu organ yetmezliği gelişmekte ve ölüm oranları %4,3 ile %15 arasında değişmektedir.
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection was declared a global pandemic by WHO on March 11, 2020. Coronavirus disease (COVID-19) is the infectious disease caused by SARS-CoV-2. It is transmitted from person to person through droplets, progresses asymptomatically in 70% of the sufferers, while it may manifest itself in severe clinical conditions, ranging from viral upper respiratory tract infection to pneumonia, sepsis, septic shock, and even acute respiratory distress syndrome (ARDS), in symptomatic patients. Studies on the epidemiological and clinical features of COVID-19 have shown that these patients can develop symptoms of mild or severe acute respiratory infection. In cases with mild symptoms, upper respiratory tract symptoms such as fever, dry cough, and fatigue may develop, and abnormal chest CT findings may also be present. In cases with severe symptoms, dyspnea, diarrhea, severe pneumonia, ARDS or multiple organ failure develop, and mortality rates vary between 4.3% and 15% according to different study reports.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

COVID-19, Hemorheology, Respiratory System, Body Fluids, Oxidative Stress, Sedantary Life, Hemreoloj, Solunum Sistemi, Vücut Sıvıları, Oksidatif Stres, Sedanter Yaşam

Kaynak

Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

3

Künye

KARİS D,METİN D. A,COŞKUN F. F. E,KÖSELER A (2021). Biophysical Overview of Covid-19 Infection. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 11(3), 425 - 428. Doi: 10.5505/kjms.2021.69783