Çağatayca p?ye urmak fiili üzerine etimolojik bir deneme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu makalede Molla Muhammed Timur’un Âsâru’l-İmâmiyye adlı Çağatayca Kelîle ve Dimne Tercümesi’nde geçen p?ye urmak birleşik fiili ile Ordu yöresi ağızlarında kullanılan puymak fiili arasındaki etimolojik ilişki üzerinde durulmuştur. Mevcut bilgiler ve kaynaklar ışığında p?ye urmak fiilinin birinci kısmı p?ye’nin Farsça, ?????? p?yîden “koşma, hızlı hareket etme” mastarının müteradif biçimleri olan ??? p?y~?? p? “koşma, araştırma”, ?????? p?yende “koşan, koşucu”, ???? p?ye “koşma, hızlı yürüme, koşarcasına gitme” ????? p?yân “koşan, koşarcasına yürüyen, hızlı yürüyen” kelimeleri ile aynı kelime olduğu anlaşılmaktadır. P?ye urmak fiili zaman içerisinde fonetik değişikliğe uğrayarak Ordu yöresi ağızlarında puymak “uçmak, koşmak, hızla hareket etmek, kaçmak, eğimli bir yerden aşağıya doğru koşarak inmek, hızlıca gitmek” kök fiiline dönüştüğünü düşünmekteyiz. Fiilin köken değiştirerek Farsçadan Türkçeye dönüşümü p?ye urmak isim+ yardımcı eylem biçiminden sonra kısalarak puymak biçimine dönüşmesiyle meydana gelmiş olmalıdır. Bu şekilde Farsça menşeli bir kelime köken değiştirerek hem Türkçeleşmiş hem de p>f değişimi sonucu görünüş olarak başka bir Türkçe fiil olan fıymak’a benzediği için teşhis edilmesi zor bir biçime dönüşmüştür.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Pūye Urmak, Puymak, Çağatay Türkçesi, Ordu Yöresi Ağızları, Köken Değişikliği

Kaynak

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

29

Sayı

Künye

ÇİMEN, F. Çağatayca pūye urmak fiili üzerine etimolojik bir deneme. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (29), 51-58.