Comparison of stress levels in risky and non-risky pregnancies

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Objective: In this descriptive and comparative study, it was aimed to compare the stress levels between risky and non-risky pregnancies. Method: Four hundred pregnant women participated in this study. Half of these women consisted of 200 women who spontaneously conceived and had no risk of pregnancy. The other half of the women constituted of 200 women who became pregnant with assisted reproductive techniques and who did not have any pregnancy related risk or who had spontaneous pregnancy and who had a pregnancy related risk. Women were asked to fill out Personal Information Form and Prenatal Distress Questionnaire. The risky and non-risky pregnancy groups were evaluated for homogeneity of variances with a one-way analysis of variance (ANOVA) test. Independent t test was used to evaluate the mean difference between the Prenatal Distress Questionnaire and the sub-scale for the risky and non-risky pregnancy groups. The one-way ANOVA was used to determine the mean difference between risky (risky pregnancy) and non-risky pregnancy groups. Results: Stress levels and financial concerns related to health care quality and health status were found to be higher in women with risky pregnancy. When stress levels were compared between risky and non-risky pregnant women, it was determined that pregnant women with hypertension experienced significantly more stress than other pregnant women. Conclusion: In risky pregnant women, especially in women with hypertension problem, it is necessary to determine the stress level. While giving nursing care to women with risky pregnancies, determining the stress levels and causes may have a positive impact on the process of pregnancy.
Amaç: Bu tanımlayıcı ve karşılaştırmalı çalışmada, riskli ve riskli olmayan gebelikler arasındaki stres düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmaya dört yüz gebe kadın katılmıştır. Bu kadınların yarısını spontan yolla gebe kalan ve gebeliğe bağlı riski bulunmayan 200 kadın oluşturmuştur. Kadınların diğer yarısını yardımcı üreme teknikleri ile gebe kalmış ve gebeliğe bağlı riski olmayan ya da spontan gebe kalmış ve gebeliğe bağlı riski bulunan 200 kadın oluşturmuştur. Kadınlara Kişisel Bilgi Formu ve Prenatal Distres Ölçeği doldurtulmuştur. Riskli ve riskli olmayan gebelik grupları, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi ile varyansların homojenliği açısından değerlendirilmiştir. Riskli ve riskli olmayan gebelik gruplarında Prenatal Distres Ölçeği ve alt boyutları değerlendirmek için Bağımsız Gruplarda T Testi kullanılmıştır. Riskli gruplar (riskli gebelik) ve riskli olmayan gebelik grupları arasındaki ortalama farkın belirlenmesinde tek yönlü ANOVA kullanılmıştır. Bulgular: Riskli gebeliği olan kadınlarda, sağlık bakım kalitesi ve sağlık durumu ile ilgili stres düzeyleri ve finansal kaygılar daha yüksek bulunmuştur. Riskli ve riskli olmayan gebeler arasında stres düzeylerini karşılaştırıldığında hipertansiyonlu gebe kadınların diğer gebe kadınlardan anlamlı derecede daha fazla stres yaşadıklarını tespit edilmiştir. Sonuç: Riskli gebe kadınlarda, özellikle hipertansiyon sorunu olan kadınlarda, stres seviyesinin belirlenmesi gereklidir. Riskli gebeliği olan kadınlara hemşirelik bakımı verilirken stres seviyelerinin ve nedenlerinin belirlenmesi gebelik sürecini olumlu etkileyebilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Assisted Reproductive Therapy, Gestational Diabetes Mellitus, Hypertensive Disorders, Preterm Labor Diagnosis, Stress Level, Yardımcı Üreme Tedavisi, Gestasyonel Diyabet, Hipertansif Bozukluklar, Erken Doğum Tanısı, Stres Düzeyi

Kaynak

JAREN

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

6

Sayı

3

Künye

Mete S, Fata S, Özberk H. Comparison of stress levels in risky and non-risky pregnancies. Jaren. 2020;6(3):554-60.