Objektif ve sübjektif sosyal statü arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Istanbul Univ

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tüketicilerin toplumsal statü erdiveninde kendilerini konumlandırdıkları yer olan sübjektif sosyal statünün, objektif sosyal statünün bileşke göstergesi ile benzer avranması ve objektif sosyal statüyü oluşturan üç faktör olan meslek, gelir ve eğitim düzeyi ile benzerlik göstermesi beklenmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı sübjektif sosyal statü ile objektif sosyal statü arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Tüketicilerin sosyal statüleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla 954 kişi üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, sübjektif sosyal statü ile objektif sosyal statü arasında pozitif bir ilişki ortaya koyulmuştur. Gelir, eğitim ve mesleğin bileşik bir ölçeği olan objektif sosyal statü ile sübjektif sosyal statü arasındaki ilişki, sübjektif sosyal statü ile eğitim, gelir ve meslek arasında tek tek var olan ilişkilerden daha güçlü bir korelasyona sahiptir. Ayrıca, erkek, evli ve otuzlu yaşların üzerindeki kişilerin sırasıyla kadın, bekar ve gençlere kıyasla hem objektif hem de sübjektif kriterler bazında daha yüksek sosyoekonomik statüye sahip olduğu ortaya koyulmuştur. Sonuçta objektif sosyal statü ile sübjektif sosyal statü arasında benzerlik olduğu, bununla birlikte sübjektif sosyal statünün geçmiş tecrübe ve gelecek beklentilerini de dikkate alan yapısı nedeniyle, objektif sosyal statü ile birlikte kullanılması durumunda daha gerçekçi ve anlamlı bilgiler ortaya koyabileceği görülmektedir
It is expected that subjective social status, where consumers position themselves on the social status ladder, behaves similar to the composite indicator of objective social status and the three factors that constitute it (occupation, income, education). In this context, the aim of this study is to evaluate the relationship between subjective social status and objective social status. In order to determine the relationship between the social status of consumers, a survey study was conducted on 954 people. According to the results of the analysis, a positive relationship was found between subjective social status and objective social status. The relationship between objective social status and subjective social status, has a stronger correlation than subjective social status has with education, income and occupation. In addition, it was shown that men, married people and older than 30 have a higher socioeconomic status than women, single and younger people, respectively. Finally, there is a similarity between objective social status and subjective social status. Nonetheless, due to the nature of subjective social status, which takes into account past experience and future expectations, it can be seen that subjective social status can provide more realistic and meaningful information when used in conjunction with objective social status.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Socioeconomic Status, Objective Social Status, Subjective Social Status, Oses, Sss

Kaynak

Journal of Economy Culture and Society

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

59

Künye

Sahin, O., & Nasir, S. (2019). Investigation of the Relationship Between Objective Social Status and Subjective Social Status. JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY, (59), 185–198. https://doi.org/10.26650/JECS2018-0013