Bulgaristan’da yerel yönetimler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bulgaristan 1991 yılında kabul edilen Anayasa’sı uyarınca bir Parlamenter Cumhuriyettir. Üniter bir devlet olan Bulgaristan, merkezi yönetim ve özerk yerel yönetimler olarak örgütlenmiştir. Merkezin taşra yönetimi bölgesel düzeyde yapılanmıştır ve başında atanmış Bölge Valisi vardır. Yerel yönetim yapılanmasının temel taşı olan özerk Belediyelerin meclisleri ve seçilmiş Başkanlar bulunur. Yasayla ya da Belediye Meclisleri tarafından, belediyelere bağlı biçimde görevlerini yapan alt birimler olarak, belediye şubeleri ve semt yönetimleri kurulabilmektedir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartını 1995 yılında onaylayan Bulgaristan Cumhuriyeti,” yerel yönetimlerin özerkliğe sahip olduğu üniter bir devlet” olarak tanımlanmaktadır.
Bulgaria is a Parliamentary Republic under the 1991 Constitution. Bulgaria is a unitary State comprises two levels of governance, the central-state government and the local self-government. The administrative territorial organisation of the central government are regions, headed The Regional Governor appointed by the central government. The main administrative territorial units within which local self-government is exercised are the municipalities. They have municipal councils and elected Mayors. Within the municipalities, administrative territorial subdivisions – wards and mayoralties – are created performing functions and powers entrusted to them by statute or by the municipal council. The Republic of Bulgaria is defined as” an unitary state with local self-government”, has ratified the European Charter of Local Self-Government in 1995

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Özerk Yerel Yönetim, Bölgeler, Belediyeler, Belediye Şubeleri, Semt Yönetimleri, Local Self-Government, Regions, Municipalities, Mayoralties, Wards

Kaynak

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

30

Sayı

3

Künye

ERBAY Y (2021). Bulgaristan’da Yerel Yönetimler. Çağdaş Yerel Yönetimler, 30(3), 55 - 85.