Kuşak yol girişimi kapsamında Deniz ve Demir İpekyolu’nun rekabeti

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kuşak Yol Projesi kapsamında Çin’den yola çıkan ve Türkiye’den geçerek Avrupa’ya ulaşan ilk tren ile birlikte, Demir İpekyolu’nun Türkiye’ye ve deniz taşımacılığına etkisi ile ilgili tartışmalar artmıştır. Bu noktadan yola çıkan çalışma, Demir İpekyolu’nun konteyner taşımacılığı üzerinden Deniz İpekyolu ile güncel kapasitelerini ve gelecekte beklenen kapasitelerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma, aynı zamanda Kuşak Yol Projesi kapsamında güncel olarak kullanılan veya gelecekte kullanılması beklenen denizyolu ve demiryolu güzergâhları, bu güzergâhlardaki darboğazları ve taşımacılık açısından yaşanan zorlukları da özetlemeyi hedeflemektedir. Bununla beraber Çin’in özellikle deniz darboğazları çevresindeki askerî ve ekonomik tutumu da incelenecektir
The Belt and Road Initiative, with the first train reaching Europe from China by passing through Turkey, has increased debate about the effects of the Iron Silk Road and sea transport on Turkey. Setting out from this point, this study aims to compare the current capacities of Iron Silk Road with Maritime Silk Road through container transportation and its expected capacity in the future. This study also aims to summarize the sea and rail routes that are currently used or expected to be used in the scope of the Belt and Road Initiative, the narrow passes on these routes and the difficulties experienced in terms of transportation. In addition, China's military and economic attitude, especially around the narrow passes of sea, will also be examined

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kuşak Yol, Deniz İpekyolu, Demir İpekyolu, Konteyner Taşımacılığı, Kuşak Yol Güzergâhları, Belt and Road, Maritime Silk Road, Iron Silk Road, Container Transportation, Belt and Road Routes

Kaynak

Güvenlik Stratejileri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

17

Sayı

40

Künye

ŞAHİN B. E,ERENEL F (2021). Kuşak Yol Girişimi Kapsamında Deniz ve Demir İpekyolu’nun Rekabeti. Güvenlik Stratejileri Dergisi, 17(40), 725 - 766.