Engelli bir üniversite öğrencisinin deneyimleri: iki farklı analiz yöntemiyle değerlendirme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Literatürde engel ile ilgili farklı bakış açıları mevcuttur. Bunların en bilinenleri tıbbi model, sosyal model ve biyopsikososyal modeldir. Bu çalışma; engeli, hayatın bir gerçeği, değişik bir yaşam deneyimi, ilginç ve müspet bir olgu olarak tanımlayan sosyal model çerçevesinde kurgulanmıştır. Bu çalışma kapsamında, engelli bir üniversite öğrencisinin eğitim hayatıyla ilgili deneyimlerinin incelemesi amaçlanmıştır. İlk aşamada, katılımcı ile 55 dakika süren bir görüşme yapılmış ve konuşulanlar kelimesi kelimesine yazıya aktarılmıştır. Daha sonra ise iki farklı nitel analiz yöntemi (yorumlayıcı fenomonolojik analiz -YFA- ve söylem analizi) bir arada kullanılarak analizler yapılmıştır. Kullanılan iki analiz yöntemi engelli bir üniversite öğrencisi olmanın farklı boyutlarında benzer bulgular ortaya çıkarmıştır. Örneğin ‘engelli olmanın adil olmadığı’ ile ilgili husus hem YFA hem de söylem analizi sonucunda ortaya çıkmıştır. İki analizin sonuçları karşılaştırıldığında ortaya çıkan en büyük fark, olumsuzlukların söylem analizi sonucunda daha çok kendini göstermesidir. Katılımcının deneyimleri anlamlandırılmaya çalışılırken hem içeriğe hem de bu içeriğin nasıl ifade edildiğine odaklanılmıştır. Bu özellikleriyle, tek katılımcının dâhil edildiği bu çalışma, iki farklı analiz yönteminin kullanımı sonucunda elde edilecek bulguları yorumlama konusunda pilot çalışma niteliğinde bir araştırma olarak kabul edilebilir. Sonuçlar, sosyal model bakış açısıyla incelendiğinde ise toplumun katılımcıya pek çok engel çıkardığı sonucuna varılabilir. Bunun yanında, şartlar ve zaman katılımcının lehine işlemiştir. Engelli üniversite öğrencileri ile ilgili çalışmaların devam etmesi özellikle psikolojik iyilik hallerinin geliştirilmesi açsından önemlidir. Pastanın kreması olarak nitelendirilebilecek bu öğrencilerinin desteklenmesi toplum refahına katkı sağlayacaktır.
The literature consists of different perspectives relating disability. The most known models are the medical model, social model and biopsychosocial model. This study is conceptualized within the social model perspective, which argues that disability is a fact of life, a different life experience and it might also be interesting and affirmative. It is aimed to investigate the experience of a disabled university student. Initially a 55- minutes interview was conducted and transcribed verbatim. Afterwards, with the usage of two different qualitative methods (interpretative phenomenological analysis –IPA- and discourse analysis), a quest for meaning was started. The two different methods revealed similar results. These results, focusing on relation based, emotional, and coping like different aspects of being a disabled university student, were presented in detail. The results were discussed in relation to the well-being and quality of life characteristics of disabled people. Particular emphasis was placed on the results’ potential contribution to the intervention programs on improvement ofwell-being and quality of life of disabled university students.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Engelli Üniversite Öğrencisi, Engelin Sosyal Modeli, Yorumlayıcı Fenomonolojik Analiz, Söylem Analizi, Yaşanmış Deneyimler, Disabled University Student, Social Model Of Disability, Interpreative Phenomenological Analysis, Discourse Analysis, Lived Experiences

Kaynak

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

5

Sayı

2

Künye

Koca-atabey, M , Öz, B . (2018). Engelli Bir Üniversite Öğrencisinin Deneyimleri: İki Farklı Analiz Yöntemiyle Değerlendirme . AYNA Klinik Psikoloji Dergisi , 5 (2) , 25-42 . DOI: 10.31682/ayna.427561