Comparison of three different creatinine clearance calculation methods in patients with type 2 diabetes mellitus

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Aim: To determine the most accurate and useful method for calculating creatinine clearance by comparing the results of different methods. Methods: Type 2 Diabetic 100 patients who have been followed by Okmeydani Training and Research Hospital internal medicine and/or diabetes policlinics. Individuals with Type 1 Diabetes Mellitus and acute kidney disease were excluded from the study. Results: Glomerular filtration rate calculated with Cockroft-Gault formula was significantly affected by creatinine, weight and age (p<0.05 for all) in a univariate model. In a multivariate model this was significantly independently affected by creatinine, weight and age (p<0.05 for all). Glomerular filtration rate measured with Modification of Diet in Renal Disease formula was significantly affected by creatinine and age (p<0.05 for all) and in a univariate model. In a multivariate model this was significantly independently affected by creatinine (p<0.05). Glomerular filtration rate measured with 24h urine was significantly affected by creatinine, weight and age (p<0.05 for all). In a multivariate model this was significantly independently affected by weight (p<0.05). Conclusion: In this study, those three methods were similar and positively correlated to each other. Such findings prove that those three different methods are compatible with each other at glomerular filtration calculation and they are all useful in clinical practice. Practical and accurately intensive follow up of those patients will give a chance of better understanding this process and will help us with intervention as soon as possible when needed.
Amaç: Diyabetik bireyler için kullanılabilecek en uygun kreatinin klirensi hesaplama metodunu belirlemek amaçlandı. Yöntem: Çalışmaya Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi iç hastalıkları ve diyabet polikliniklerine başvurmuş 100 tip 2 diyabetik hasta dahil edildi. Tip 1 diyabet, hipertansiyon ve akut böbrek yetersizliği tanısı almış diyabetik hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bulgular: Cockroft-Gault değerini kestirmede tek değişkenli modelde yaş, ağırlık, kreatininin anlamlı (hepsi için p<0,05) etkisi gözlenmiştir. Çok değişkenli modelde ise yaş, ağırlık, kreatinin değerinin anlamlı bağımsız (hepsi için p<0,05) etkisi gözlenmiştir. MDRD değerini kestirmede tek değişkenli modelde yaş, kreatininin anlamlı (p<0,05) etkisi gözlenmiştir. Çok değişkenli modelde ise kreatinin değerinin anlamlı bağımsız (p<0,05) etkisi gözlenmiştir. 24 saatlik idrarda kreatinin klirensi değerini kestirmede tek değişkenli modelde yaş, ağırlık, kreatinin değerinin anlamlı (hepsi için p<0,05) etkisi gözlenmiştir. Çok değişkenli modelde ise ağırlık değerinin anlamlı bağımsız (p<0,05) etkisi gözlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada, bu üç yöntem birbirleriyle pozitif korelasyon gösterdi. Bundan yola çıkarak klinik pratikte her üç metodun da kullanılabileceği söylenebilir. Bu hastaların yakından düzenli takibi bu sürecin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı gibi bizlere de ihtiyaç olduğunda erken müdahale imkanı sunar.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp

Kaynak

Archives of Clinical and Experimental Medicine

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

3

Sayı

3

Künye

Kundaktepe, F. O., Erdem, M. G., & Helvacı, Ş. A. Comparison of three different creatinine clearance calculation methods in patients with type 2 diabetes mellitus. Archives of Clinical and Experimental Medicine, 3(3), 152-155.