Çocuk ve ergenlerde madde kullanımı, suça yönelme, ruhsal bozukluklar ve hemşirelik bakımı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çocuk hakları evrensel bildirgesine göre 0-18 yaş aralığında olan her birey çocuk sayılır ve bu dönemde görülen riskli davranışların, aksaklıkların ya da yaşanılan travmaların, çocuk-ergende psikiyatrik bozuklukların gelişmesinde rolü vardır. Riskli davranışlar ile karşılaşan çocuk ve ergenler, birçok faktörün etkisi ile suç davranışına sürüklenebilmektedir. Yapılan çalışmalar, suça sürüklenme ile madde kullanma davranışının bir arada görüldüğünü ve sıklığının giderek artış göstermekte olduğunu açıkça göstermektedir. Madde kullanma ve suça sürüklenme öyküsü ile ruh sağlığı ve hastalıkları kliniklerine başvuruda bulunan çocuk-ergenlerde ruhsal hastalıkların görülme sıklığı da yüksektir. Bu noktada kliniğe yatışı gerçekleşen çocuk-ergenlere bakım veren psikiyatri hemşireleri çocuğun bu özellikli durumunu göz önünde bulundurmalıdır. Bu özden hareketle bu derlemenin amacı, madde kullanımı olan ve suça sürüklenmiş çocuk-ergenlerde görülebilen olası ruhsal sorunlar ile bu sorunlara yönelik olası hemşirelik bakımı konusunda bilgi vermektir.
According to the Universal Declaration of the Rights of the Child, every individual who is between the ages of 0 and 18 is considered to be a child and in this period risky behaviors, disruptions or traumas have a role in the development of psychiatric disorders. Children and adolescents who are exposed to risky behaviors can be dragged into criminal behavior by many factors. Studies show that delinquent and substance abuse behaviors are seen together and that the frequency is increasing steadily. The frequency of mental illness is also high in child-adolescents who are admitted to the mental health clinics with substance use and delinquent behavior story. At this point, psychiatric nurses who care for the childadolescents that admitted to the clinic should consider this specific situation of the child. From this point of view, the aim of this review is to give information about possible psychiatric problems seen in childadolescents who have drug use and delinquent behavior and possible nursing care for these problems...

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Madde Bağımlılığı, Ruhsal Sağlık, Hemşire Bakımı, Substance Abuse, Mental Health, Nursing Care

Kaynak

Bağımlılık Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

18

Sayı

4

Künye

ARABACI, L. B., Gülsenay, T. A. Ş., & Dikeç, G. (2017). Çocuk ve ergenlerde madde kullanımı, suça yönelme, ruhsal bozukluklar ve hemşirelik bakımı. Bağımlılık Dergisi, 18(4), 135-144.