Reassessing the reasons of democracy deficit in the middle east through the role of Islam

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Abstract There has been a large number of challenges to undemocratic regimes in the Middle East by their populations due to the denial of their participation in decision-making processes. Among many factors, Islamic faith and ruling are regarded to have more role in political conflicts than others. Particularly, the idea that Islam and democracy are not compatible with each other has prevailed and led to the neglect of other reasons in debates. This study analyzes the reasons for democracy deficit in the region such as the environment of mistrust abetting governments to abandon basic human and political rights, hydrocarbon revenues that make regimes independent from populations, the prevalent role of tribalism in government structures which is inherent to traditional Middle Eastern politics, the lack of civil society and the effect of Islam. The study asserts that the role of Islam is unfairly exaggerated since it does not offer a certain political system. Besides, such approaches also underestimate the strong damages other reasons cause. By analyzing the impact of Islam on governance, its use as a tool by political and anti-political Islamists as well as its compliance with democracy, this research aims to reveal to what extent Islam can be attributed to the democracy deficit of the region.
Öz Ortadoğu’nun demokratik olmayan rejimlerine, halkları tarafından karar verme sürecine dahil edilmemeleri nedeniyle çok sayıda meydan okumalarda bulunulmuştur. Ancak siyasi çatışmalarda bütün faktörler arasında en büyük rolün İslam ve İslami yönetim biçimine ait olduğu iddia edilmiştir. Özellikle İslam ve demokrasi uyumsuzluğu fikri baskın gelmiş ve diğer nedenlerin ihmal edilmesine yol açmıştır. Bu çalışma bölgede demokrasi eksikliğine neden olan (1) hükümetlere temel siyasi ve hakları iptal etme hakkı veren güvensizlik ortamı, (2) rejimleri halklara olan bağımlılıktan kurtaran hidrokarbon gelirleri, (3) Ortadoğu yönetimlerinde geleneksel olarak bulunan kabilecilik bağlarının belirleyici olması, (4) sivil toplumun eksikliği ve (5) İslam’ın etkisi gibi nedenleri incelemektedir. Çalışma, İslam’ın herhangi bir siyasi yönetim biçimi önermemesine rağmen çekişmelerdeki rolünün abartıldığını iddia etmektedir. Ayrıca, bu tür yaklaşımlar diğer sebeplerin güçlü etkisinin küçümsendiği manasına gelmektedir. Bu araştırma, İslam’ın bölgenin demokrasi eksikliği üzerinde ne kadar rolü olduğunu, dinin yönetim üzerindeki etkisi, siyasi İslamcılar ve karşıtlarınca bir malzeme gibi kullanılması ve demokrasi ile olan uyumunu inceleyerek ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Islam, Sharia, Middle East, Arab States, Authoritarianism, İslam, Şeriat, Ortadoğu, Arap Ülkeleri, Otoriteryanizm

Kaynak

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

2

Künye

KARATAŞ İ (2020). Reassessing the Reasons of Democracy Deficit in the Middle East through the Role of Islam . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 7(2), 35 - 59. Doi: 10.26513/tocd.679944