COVID-19 salgını döneminde sağlık çalışanlarının iş doyumu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

In this study, it was aimed to reveal the effects of the COVID-19 epidemic on the job satisfaction of healthcare professionals working in a hospital. An online questionnaire containing questions on the socio-demographic characteristics and their working status in the COVID-19 outbreak and the Minnesota Job Satisfaction Scale was applied to healthcare professionals working in a training and research hospital. 268 people volunteered to participate in the study answered the questionnaire between June and August in 2020. The job satisfaction of those who were single, diagnosed with COVID-19, and who had a quarantine process were found lower. The job satisfaction of those who are not actively involved in patient care were higher than others. It was found that the job satisfaction of those working in clinics where COVID19 patients are treated, those staying in temporary accommodation centers during the pandemic, and healthcare professionals with weekly working time of 45 hours or more were lower. It is needed to take measures and encourage healthcare professionals - especially those working in units where COVID-19 patients are treated - to increase their job satisfaction during pandemic. During the pandemic, it is recommended to reduce weekly working hours, support employees who got infected and who had quarantined, and provide healthcare professionals with accommodation under suitable conditions.
Bu çalışmada, COVID-19 salgınının hastanede görev yapan sağlık çalışanlarının iş doyumu üzerine etkilerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini, COVID-19 salgınındaki çalışma durumlarını ve Minnesota İş Doyumu Ölçeği’ni içeren anket online olarak, bir eğitim araştırma hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına uygulanmıştır. 2020 yılı HaziranAğustos ayları arasında çalışmaya katılmaya gönüllü olan 268 kişi anketi yanıtlamıştır. Çalışma sonucunda bekar olanların, COVID-19 tanısı konulanların, karantina süreci yaşayanların iş doyumları daha düşük bulunmuştur. Hasta bakımında aktif yer almayan kişilerin iş doyumunun diğerlerine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. COVID-19 hastalarının tedavi edildiği kliniklerde çalışanların, salgın sürecinde geçici konaklama merkezlerinde konaklayanların, haftalık çalışma süresi 45 saat ve üstü olan sağlık çalışanlarının iş doyumlarının daha düşük olduğu görülmüştür. COVID-19 hastalarının tedavi edildiği birimlerde çalışanlar başta olmak üzere sağlık çalışanlarının pandemi süresince iş doyumunu artırmaya yönelik önlemler alınması ve teşviklerde bulunulması gerekmektedir. Salgın süresince haftalık çalışma saatlerinin azaltılması, hastalık geçiren ve karantina süreci yaşayan çalışanların desteklenmesi ve sağlık çalışanlarına uygun şartlarda konaklama imkanı sağlanması önerilmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

COVID-19, İş Doyumu, Koronavirüs, Salgın, Sağlık Çalışanları, Job Satisfaction, Coronavirus, Pandemic, Healthcare Professionals

Kaynak

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

1

Künye

Güdük, Ö. , Vural, A. & Güdük, Ö. (2022). COVID-19 Salgını Döneminde Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 54-62 . DOI: 10.37989/gumussagbil.888358