The role of infections in atopic diseases in children

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Galenos Yayincilik

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Aim: Especially in the developed countries; there has been an increase in the prevalence of atopic diseases over the past 40 years. This is explained by the improved living conditions and reduced exposure to infections. In this study, effects of some infections on atopic diseases were investigated. Methods: Fifty atopic patients and 46 age-and sex-matched healthy children were included in the study. Skin prick test was performed and serum immunoglobulin (Ig) E levels were determined in all subjects. Serum-specific IgG was investigated to detect seropositivity of hepatitis A virus (HAV), Toxoplasma gondii, Epstein-Barr virus (EBV) and cytomegalovirus (CMV). In addition, Helicobacter pylori feacal antigen test was done. Results: Anti-HAV IgG seropositivity (30.0%) and H. pylori antigen positivity (22.0%) were significantly lower in atopic children than in controls (52.1%, 47.8%, respectively). There was no statistically significant difference between the two groups in seropositivities of T. gondii, EBV viral capsid antigen and CMV IgG. Conclusion: HAV and H. pylori may be protective infections in atopic patients. However, there is a need for larger scale studies to achieve generalizable results.
Amaç: Özellikle gelişmiş ülkelerde olmak üzere son 40 yıldır atopik hastalıkların prevalansında artış görülmektedir. Bu durum iyileşen yaşam koşulları nedeni ile enfeksiyonlara maruziyetin azalması ile açıklanmaktadır. Çalışmamızda bazı enfeksiyonların atopik hastalıklar üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Yöntemler: Çalışmamıza atopik 50 hasta ile yaş ve cins olarak benzer 46 sağlam çocuk kontrol gurubu olarak alındı. Olguların deri testleri yapıldı ve serum immünoglobulin (Ig) E düzeyleri belirlendi. Hepatit A virüs (HAV), Toxoplasma gondii, Epstein-Barr virüs (EBV) ve sitomegalovirüs (SMV) seropozitivitelerini saptamak için serumda spesifik IgG belirlendi. Helicobacter pylori antijen pozitifliği gaitada arandı. Bulgular: Atopik çocuklarda anti-HAV IgG seropozitivitesi (%30,0) ve H. pylori antijen pozitifliği (%22,0) kontrollerden (sırası ile, %52,1; %47,8) anlamlı olarak daha düşük bulundu. T. gondii, EBV viral kapsid antijeni ve SMV IgG seropozitifliği açısından her iki grupta anlamlı istatistiksel farklılık saptanmadı. Sonuç: HAV ve H. pylori enfeksiyonları atopik hastalıklardan koruyucu enfeksiyonlar olabilir. Ancak genellenebilir sonuçlara ulaşmak için daha geniş ölçekli çalışmalara gereksinim vardır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Atopy, Allergy, Infection, Hygiene, Hepatitis A Virus, Helkobacter Pylori

Kaynak

Haseki Tip Bulteni-Medical Bulletin of Haseki

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

Q4

Cilt

56

Sayı

4

Künye

Erdoğan, Y., Duru, N. S., Elevli, M., & Çivilibal, M. (2018). Çocuklarda Enfeksiyonların Atopik Hastalıklar Üzerindeki Rolü.