Erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu için diyalektik davranış terapisi: Bir narativ derleme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

DergiPark

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

DEHB’li yetişkinlerin çok yönlü psikososyal problemleri ve eğitim, iş, aile hayatı gibi farklı alanlarda görülen düşük işlevsellik düzeyleri nedeniyle farmakolojik yaklaşım dışında psikoterapötik tedavi arayışları son on yılda artış göstermiştir. Bu çalışmada Diyalektik Davranış Terapisi (DDT) temelli müdahalelerin sınandığı kontrollü çalışmaların ve geliştirilen DDT müdahalelerinin klinik anlamda katkılarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma nitel bir naratif derlemedir. Çalışmaya DDT ve Erişkin DEHB anahtar kelimelerinin İngilizce karşılıklarının Medline, Pubmed, Science Direct ve EBSCO Psychology&Behavioral Sciences Collection veritabanlarında 2021 yılına kadar taranmasıyla ulaşılan kontrollü çalışmalar dahil edilmiştir. Toplam 12 tane araştırma makalesi ve 1 kısa rapor tespit edilmiş ancak dahil etme kriterlerini ve kontrollü çalışma şartlarını yalnızca 9 çalışma karşılamıştır. Tüm çalışmalarda DDT’nin beceri eğitiminin kullanıldığı veya uyarlandığı görülmüştür. Derlemede incelenen çalışmaların sonuçları tutarlı olmamakla birlikte DDT Beceri Eğitimi’nin yetişkinlerin DEHB belirtilerini kontrol etmede ve diğer psikososyal becerilerini artırmada umut vaad ettiğini göstermektedir. Ancak çalışmaların sınırlı sayıda olması nedeniyle DDT Beceri Eğitimi’nin etkililiğine yönelik farklı deneysel araştırma desenlerinde daha fazla kontrollü çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Due to the multifaceted psychosocial problems of adults with ADHD and the low level of functionality in different areas such as education, work and family life, the search for psychotherapeutic treatment other than pharmacological approaches has increased in the last decade. This study aims to evaluate the clinical contributions of Dialectical Behavioral Therapy (DBT)-based interventions and the controlled studies in which DBT were tested. This study is a qualitative narrative review. This review included the controlled studies reached by searching the DDT and Adult ADHD as keywords in Medline, Pubmed, Science Direct and EBSCO Psychology & Behavioral Sciences Collection databases until 2021. A total of 12 research articles and 1 short report were identified, but only 9 studies met the inclusion criteria and controlled study conditions. In all studies, it was seen that the skills training mode of DBT was used or adapted. Although the results of the studies reviewed in this review are not consistent, DBT Skills Training shows promise in controlling ADHD symptoms and increasing other psychosocial skills of adults. However, there is a need for more controlled studies on the effectiveness of DBT Skills Training in different experimental research designs.

Açıklama

Bu çalışma Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Klinik Psikoloji Ortak Doktora Programı altında hazırlanan ve TÜBİTAK 1002 kapsamında desteklenen “Diyalektik Davranış Grup Beceri Eğitiminin Yetişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda İncelenmesi” başlıklı tezden üretilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Diyalektik Davranış Terapisi, Diyalektik Davranış Terapisi Beceri Eğitimi, Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Kontrollü Çalışma, Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Controlled Trials, Dialectical Behavior Therapy, Dialectical Behavior Therapy Skills Training

Kaynak

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

3

Künye

Ulusoy Gökçek V. , Bilican F. I. Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İçin Diyalektik Davranış Terapisi: Bir Narativ Derleme. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2022; 14(3): 383-399.